منطق قدیم
فرهنگ نامه منطق
کتاب فرهنگ‌نامه منطق به قلم نرگس نیمروزی که به تازگی از سوی انتشارات بوستان کتاب منتشر شده، فرهنگ‌نامه‌ای توصیفی و دوزبانه برای شرح اصطلاحات ضروری علم منطق است.