ترجمۀ مقاله
Honneth, Axel. "Recognition and Justice Outline of a Plural Theory of Justice." Acta Sociologica 47.4 (2004): 351-364
دوشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۲ ۱۵:۴۸
 
 

نوشتۀ اکسل هونت
ترجمۀ سمیرا توسلی


در این مقاله اکسل هونت، یک نظریۀ جمعی عدالت را طرح‌ریزی می‌کند. او بحث خود را نه با حذف کلاسیک «نا‌برابری»، بلکه با اجتناب از «تحقیر» یا «بی‌احترامی» آغاز می‌کند.

هونت در سرتاسر مقاله، ایرادات شدیدی به رویکرد نانسی فریزر وارد می‌کند که در آن «شناسایی» و «بازتوزیع» به دو کلیت مفهومی با هدف واحد «برابری مشارکتی» تفکیک می‌شوند. برعکس، هونت داشتن مفهومی دقیق‌تر و جزئی‌تر از شکل‌گیری هویت را پیشنهاد می‌کند به طوری‌که مشارکت در عرصه‌ها‌ی عمومی به معنا‌ی مشارکتِ بدونِ شرم فرد، توانایی آشکار‌کردنِ پتانسیلِ شخصیت خویش به شکل آزادنه و بدون اجبار و بنابراین ایجاد یک هویت فردی باشد. از این نقطه ‌نظر هونت به سه حوزۀ متمایز از شناسایی اشاره می‌کند که اگر شخص بخواهد هویت فردی کسب کند، باید به دست آورده شوند: عشق، رفتار برابر در قانون و احترام اجتماعی.

+ متن کامل مقاله را با زیرنویس‌ها و پی‌نوشت‌ها در قالب pdf می‌توانید از قسمت «ضمیمه» در بالای صفحه دانلود کنید.

کد مطلب: 533
 


 
عبدالکریم .اباد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۱۱-۱۹ ۱۸:۲۵:۵۷
باتشکر ازمترجم محترم اگر امکان داشته باشید ابهامات درک مطلب را پاسخ دهید .سپاسگزار میشوم (90)