جمعه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ ۰۷:۵۷
 
محمود خاتمی در این مقاله، در پی توضیح دادن آن است که چگونه تحلیل فوکو از انقلاب اسلامی ایران، متأثر از تلقی عمومی او از دین، به مثابۀ یک امر سیاسی است.
تخمین زمان مطالعه : ۱۱ دقيقه
 
میشل فوکو در کنار ژان پل سارتر
میشل فوکو در کنار ژان پل سارتر
 
نوشتۀ محمود خاتمی
ترجمۀ محمد ملاعباسی


مقدمه
میشل فوکو (۱۹۲۶-۱۹۸۴) یکی از فیلسوفان بزرگ زمانۀ ما بود که بر روی گزارش‌های روزنامه‌ایِ جالب توجهش دربارۀ انقلاب اسلامی ایران، بحث و جدل فراوان شده است. به هر حال، قرائتِ او از انقلاب ۱۹۷۸ و تأثیری که این انقلاب بر اندیشۀ او داشته است را به چندین شیوه تفسیر کرده‌اند. هدف این نوشتۀ کوتاه، روشن کردن این مسئله است که علاقۀ فوکو به انقلاب ایران، اساساً ریشه در رویکرد فلسفی او به غرب دارد (و نتیجتاً [تحلیلی] غربی باقی می‌ماند). در این سیاق، به استراتژی اصلی قرائت‌های او از انقلاب ایران رجوع خواهم کرد. بخشی از ادعایم در اینجا این است که انقلاب اسلامی ایران، استراتژی فوکو در رابطۀ دانش-قدرت را متأثر کرد، چرا که انقلاب اسلامی ایران، فوکو را در دوران معاصر با ظهور دین، به مثابۀ یک نیروی سیاسی آشکار مواجه نمود. در این سیاق، به کار شرق‌شناسان فرانسوی، لویی ماسینیون و هانری کربن باز می‌گردم تا ایدۀ نوظهورِ ایران را که به دنبال آن، قرائتی خاص از اسلام ایجاد می‌شود، آفتابی کنم. چنین قرائتی، از این ایده پشتیبانی می‌کند که در مجموع معضله‌های فوکو دربارۀ دین، [دین] را به مثابۀ امری سیاسی در نظر می‌گیرد.

دربارۀ دین و انقلاب
فوکو انقلاب ایران را در سیاقِ دیدگاه اصلی خود بررسی می‌کند، چشم‌اندازی که از استراتژی او برای مرکززُدایی از سوژه، و تحقیق دربارۀ روابط دانش-قدرت، برآمده است. علاوه بر این، انتقاد او از دین هم مورد توجه بوده است، او تلاش می‌کند تا دین را با فرهنگ ادغام کند، و جنبۀ استعلایی دین را به نفع حضور همه‌جایی دین، کنار بزند؛ او می‌کوشد تا بدن و جنسیت را برای به روی زمین آوردنِ باورها، پررنگ و مهم جلوه دهد، تا بتواند میکروسیاست‌های سخن‌گویی یا سکوت دینی را نشان دهد، و [از سوی دیگر] تکنولوژیِ انتظام‌بخشی و حکومت‌گری دینی بر نفس را روشن سازد. از این منظر، در دهۀ ۱۹۷۰، فوکو کوشید تا مفهوم «معنویت سیاسی» را شرح و بسط دهد، مفهومی که از آن «جنبه‌ای فراموش‌شده» از فرهنگ غربی را مدنظر داشت. به اعتقاد او، [در فرهنگ غرب] «پرسشی که دربارۀ رابطۀ میان دین و سیاست، میان عرفان و قدرت، میان جهان معنوی و مادی، بی‌وقفه تکرار می‌شد، ناپدید می‌شود». او خصوصاً دل‌مشغول مسیحیت بود و می‌پرسید چگونه مسیحیت «شکل‌های استیلا» را با بسط و گسترش «روابط قدرتِ جدید» ایجاد می‌کند؟

اگرچه بحث اصلی او دربارۀ مسیحیت بود (اعتراف، قدرت کشیشی، تکنولوژی‌های نفس، عمل‌های اخلاقی)، این معضلۀ نظری متأخر که دین را به مثابۀ سیاستِ استیلاگری می‌نگریست، در خلال شکوفایی انقلاب ۱۹۷۸ ایرانیان، محرکِ نیرومندتری پیدا کرد. بحث و جدلی که پیرامون گزارش‌های فوکو از انقلاب ایرانیان را پُر کرده، درکِ ارتباط مابین ایدۀ او دربارۀ «معنویت سیاسی» در گزارش‌های ایران و کار او دربارۀ قدرتِ دینی در دوره‌های مسیحی غرب را دشوار کرده است. این ارتباط ظاهراً هنگامی که او در سال ۱۹۷۸، درمی‌یابد که غرب «معنویت سیاسی» را از رنسانس به بعد فراموش کرده است، برقرار می‌شود. به این دلیل است که علاقۀ فوکو به «گفتمان سیاسی» و «معنویت» بحث او دربارۀ دین و انتظام‌گری در انقلاب ایرانیان را به هم متصل می‌کند.

چند سالی قبل از انقلاب اسلامی، یعنی در میانۀ سال‌های دهۀ هفتاد بود که سؤال دینی او با تنش‌های چندی مواجه شد، یکی از آن‌ها با تضاد دوگانۀ باور و عمل ایجاد شده بود. از آن زمان او کوشیده بود تا تأکیدی متفاوت را در بحث خود از دین، در قالب «معنویت سیاسی» بسط دهد. علاوه بر این، برداشت فوکو از دین، مدرنیستی است و در چارچوب برداشتی تجددنظرشده از مسیحیت، نضج گرفته است. برداشتی [از مسیحیت] که او در مطالعات جزئی‌نگرانه‌تَرش دربارۀ دیوانگی، آوان‌گارد، زبان، زندان، جنسیت و انتظام‌بخشی به کار گرفته بود. به علاوه، او برای ارجاع به هر سنتِ ایمان‌ورزانۀ نهادینه‌شده‌ای، از «دین» به منزلۀ واژه‌ای کُلی و پدیدارشناسانه‌ استفاده می‌کند. او بعدها واژۀ «معنویت» را برای ارجاع دادن به هر ایمانِ دینی‌ای به خدمت می‌گیرد، اما این برای آن است که از واژۀ «دین» و معناهای دینی مخدوش‌شدۀ سنتی، پرهیز کند.

در نتیجه، دین و معنویت، از منظر فوکو، از یک نظمِ استعلایی جدا شده‌اند و به استراتژی‌هایی مبدل شده‌اند که الگوهای تجربۀ انسانی را شکل می‌دهند، کنترل می‌کنند و تحمیل می‌نمایند. «حقیقت» گفتمان دینی از تضاد دوگانۀ روح و ماده خارج می‌شود و به زبانِ پویایی‌های دانش-قدرت و تجسم، بازنویسی می‌شود. در این سیاق است که می‌توان رویکرد فوکو به انقلاب ایرانیان را مطالعه کرد.

معضله‌های دین
فوکو در خلال تفسیر انقلاب اسلامی ایران، می‌کوشد تا «معضلۀ» دین در غرب را نشان دهد: [به واقع] این نقدی بر پدیدار دینی در غرب است؛ او سعی می‌کند تا بدن و سیاست را به گفتمان دینی در غرب بازگرداند. او نتیجه می‌گیرد که امر «معنوی» به دلیل اینکه «شکلی از استیلا» است، دربرگیرندۀ نوعی تغییر شکل در سوژه است: «سوژه‌ای برای رسیدن به نحوۀ خاصی از بودن». امر «معنوی» در این معنا، ساختی از سوژه است که در خلال یک سری از روابط قدرت قرار گرفته که زندگی، بدن و نفس را شکل می‌دهند. دین، روابط قدرت را وضع کرده و در خلال سازوکار اقتدار، نظامی از کنترل را سامان می‌دهد؛ امر «معنوی» در ظرف امر سیاسی، و ساختارها، الزامات، قوانین و قاعده‌مندی‌هایی که دارای اهمیتی ابتدایی برایش هستند، وجود دارد. فوکو تأکید کرد که آنچه او در انقلاب ایران، بدان علاقه پیدا کرده بود، نه «خرقۀ ایدلوژیک» بلکه «شورش‌های زنده» بوده است.

به گفتۀ فوکو، انقلاب اسلامی ایران در ۱۹۷۸، در تلاشش برای بیرون انداختن شاه، تمام قدرت پدیده‌های دینی را برای نگه داشتن «ارادۀ جمعی» آشکار کرد، در واقع «معنویت» عامل کلیدی رویارویی مردم در برابر قدرت نهادی را شکل‌دهی می‌کند. دین تشیع در ایران، بنا به گفتۀ فوکو، «قول و تضمینی برای یافتن چیزی که قرار است ذهنیتِ آن‌ها را بنیاناً تغییر دهد» به مردم بخشیده است. پدیدۀ انقلابی‌ای که در دین یافته‌ بود و شیوه‌ای که امر «معنوی» ([به مثابۀ] یک» سطح اضافه شدۀ معنایی «) «ارادۀ جمعی را به راه می‌اندازد» آن‌چیزهایی بودند که فوکو علی‌الخصوص مفتونشان شده بود.

فوکو از غرب چنان سخن می‌گوید که «معنویت سیاسی» را از رنسانس و» بحران بزرگ مسیحیت «(نهضت اصلاح دین) فراموش کرده است. مفهوم «معنویت سیاسی» زودتر هم در یک میزگرد در مِی ۱۹۷۸ به کار برده شده بود، جایی که فوکو آن را به سؤال گسترده‌تر «حکومت» و «حقیقت» ربط می‌دهد.

چگونه می‌توان ارتباط میان راه‌های تشخیص درست و غلط و راه‌های انتظام بخشیدن بر خود و دیگران را تحلیل کرد؟... جستجو برای یافتنِ بنیان جدیدی برای هر یک از این کردارها، به خودی خود و در ارتباط با آن دیگری، اشتیاق برای کشف راه جدیدی برای نظم بخشیدن بر خود، در خلال شیوۀ متفاوتی از تقسیمِ خوب و بد، این چیزی است که من «معنویت سیاسی» خواهم نامید.

همجوشی امر سیاسی و امر معنوی، با انقلاب ایران، اهمیت زیادی پیدا کرد، چرا که برای فوکو پدیدار شدن دین به عنوان یک نیروی سیاسی آشکار در دوران معاصر را به منصۀ ظهور رساند. به علاوه مهم است بفهمیم که این ایدۀ نوظهورِ ایران، قرائتی خاص از اسلام را به دنبال خود می‌آورد که در کار لویی ماسینیون و هانری کربن، شرق‌شناسان فرانسوی، بسط پیدا کرده و معضله‌های کلی فوکو دربارۀ دین، به مثابۀ امر سیاسی را پشتیبانی کرده است.

جسمانیت معنوی
کربن، مجموعه‌ای از متون اسلامی را که به «واژۀ هورقلیا» می‌پرداختند مطالعه کرد، مفهومی که اگرچه دشوار است تا آن را در تعبیرات عقلانی بازگو کرد، اما همان‌طور که کربن توضیح می‌دهد، آنجا «جایی است که روح و جسم، یک چیزند، جایی که روح، جسمی به خود می‌گیرد و تبدیل به» کالبد روحانی «می‌شود». آنچه کربن در مطالعه‌اش از معنویت شیعه نشان می‌دهد این است که چگونه در صورت‌بندی‌های مشخصی از اسلام «این جهان، آستانۀ جهان معنوی است». مفهومِ «کالبد روحانی» در مطالعات کربن از اسلام، اگرچه در شکلی بنیاناً متفاوت، کارهای پیشینِ فوکو دربارۀ «کالبد روحانی» را به ذهن می‌آورد. جایگاه روح در کالبد، چه با آن نوعی دوگانگی را بسازد و چه نسازد، «معنویت» را بازمی‌گرداند و به ماده و سیاستِ بدن مرتبط می‌کند.

جذابیت کار کربن را باید در تضادی دید که با منطق باتای، کلوشفسکی و بلانشو، در یافتن اندیشه‌ای «بیرون از دیالکتیک» پیدا می‌کند. در ۱۹۶۴ فوکو کلوشوفسکی را به خاطر تلاش برای فراتر رفتن از «همان» و «دیگر» در طول بازیِ خیال، ستایش می‌کند، و سال‌هایی بعد از به چالش کشیده شدنِ دوئالیسمِ بنیادین دینی، در تفکرات فوکو برای ترکیب و تداخل سوژۀ «معنوی» و سوژۀ «سیاسی» در انقلاب ایران جرقه می‌زند. منطقِ جبریِ «استعلا، با تلفیق او از بدن و تکنولوژی سیاسی نفس در گفتمان دینی، در هم شکسته می‌شود.» کار او با تفسیر کربن از اسلام متفاوت است، بدین گونه که فوکو، وقتی «ترکیبی» از جهان‌ها را مفهوم‌پردازی می‌کند، دیگر از کار کردن بر روی ایدۀ سلسله مراتبِ امر «معنوی» دست می‌کشد.

«کالبد روحانی» و «معنویت سیاسی» ِ فوکو، نوعی امتزاج واژگان است، «در هم آمیختن» مقوله‌های دوگانۀ جدا از یکدیگرِ امر «معنوی» و امر «مادی». این آرایش جدید، سرتاسر قلمروی دین را به فرایندی درونی از «انتظام‌گری» استحاله می‌کند. چنین چیزی، کلِ فهم دین را به چالش می‌کشد. فوکو زبانِ دین و تجربه را به شیوه‌ای به مسئلۀ خود تبدیل می‌کند که بدن و سیاست‌ورزیِ سوژه، به موضوعات غیرقابل اجتناب گفتمان دینی بدل گردد.

جستجو برای معنویت
آنچه از گزارش‌های فوکو روشن می‌شود، چه او اسلام و انقلاب ایران را فهمیده باشد یا نه، کوششی است در راه یافتن جایگاهی برای معنویت در ماده‌گرایی غربی. مسلماً گژفهمی‌های بسیار بزرگی در کارهای روزنامه‌نگارانۀ فوکو دربارۀ ایران و اسلام وجود داشت، اما تأثیر انقلاب اسلامی بر جلب توجه او به قدرت ذهنیتِ دینی در شکل‌دادن به زندگی انسانی، روشن است. تحت این تأثیر او می‌نویسد:
جبنشی که منحل شدن در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را رد می‌کند، جنبشی که منقش به دینی است که نسبت به فعل و انفعالاتِ این جهان، بیشتر از ماورا سخن می‌گوید.

ابهامات، نقصان‌ها و پیچیدگی‌های بی‌شماری در راه تلاش برای فهم تفسیر فوکو از اسلام و انقلاب ایران وجود دارد، که بسیاری از آن‌ها در احترام و ارزشی که او برای این پدیده‌ها قائل است، مغشوش شده‌اند. به نظر می‌رسد فوکو باور دینی و معنوی را می‌ستاید، «سطحی اضافی‌تر از معنا»، اما همین را به مثابۀ پیکاری برای نوع خاصی از استیلا هم بر نفس و هم در دیگران، به وسیلۀ قدرت حکومت، تلقی می‌کند. شگفت‌آور آنکه او پیوسته باور دینی را عمل دینی جدا می‌کند. پرهیزِ ریاکارانۀ باورهای دینی از صداقت و راستی، مشخصاً در بازگشت او به تفسیر مارکسیستی از دین، در یکی از مصاحبه‌هایش دربارۀ ایران مشهود است. تفسیر دین، نه به عنوان افیون توده‌ها، بلکه به عنوان «روح یک جهان بی‌روح». این ستایش از نیرومندی دین، همزمان با دور انداختن دعوی‌های متافیزیکی آن، راهنمایی کلیدی برای ارزیابی فوکو از دین، در اختیارمان می‌گذارد.

نتیجه‌گیری
در فرایند ایجاد ایده‌های «معنویت سیاسی» و «کالبد روحانی»، فوکو چالشی مرکزی را به دوئالیسم سراسری دستگاه الهیات وارد می‌کند و نهادینه‌سازی مقولاتی همچون بدن و روح، امر مادی و امر معنوی، امر دینی و امر سکولار را در آن به چالش می‌کشد. آنچه او نشان می‌دهد، یک «قدرت تکنولوژیک» در لابه‌لای گفتمان دینی است. او معتقد است دین می‌کوشد تا نوعی انحصار در تجربه را از خلال فرامینش خلق کند که زندگی انسانی را مقوله‌بندی می‌کند و تحت استیلا درمی‌آورد.

تمرکز فوکو بر انقلاب ایران، دین را برای او، به مثابۀ مطالعۀ روابط مابین تجربه، دانش و قدرت مطرح می‌کند. استراتژی او این بود که نشان دهد امر «معنوی» می‌توان میان امر «معنوی» و امر «مادی» در تعلیق باشد، جایی که امر معنوی، سیاسی است و امر سیاسی، معنوی، جایی که این دو، در شبکۀ واحدی از روابط قدرت منحل می‌شوند، و برای [به دست آوردن] فضایی در «بازی‌ای عجیب که در آن زندگی، مرگ، حقیقت، اطاعت، افراد و هویت‌های شخصی» مبارزه می‌کنند. امر «معنوی» به صورت شکلی از قدرت گفتمانی درمی‌آید که تلاش می‌کند تا زندگی انسانی را نظم بدهد.

این مقاله ترجمه ای است از:
Mahmoud Khatami (2003): Foucault on the Islamic Revolution of Iran, Journal of Muslim Minority Affairs, 23:1, 121-125

+ متن کامل مقاله را با زیرنویس‌ها و پی‌نوشت‌ها در قالب pdf می‌توانید از قسمت «ضمیمه» در بالای صفحه دانلود کنید.
کد مطلب: 935