نقد و بررسی کتاب «ایده‌‌های تهی: نقدی به فلسفۀ تحلیلی» نوشتۀ پیتر آنگر
جمعه ۶ آذر ۱۳۹۴ ۰۷:۴۳
 
در سال ۲۰۰۶ عمدۀ مقالات پیتر آنگر در دو جلد نسبتاً حجیم از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد. با این حال، می‌توان آثار سابق او را با توجه به کتاب اخیرش، «ایده‌های تهی»، از نو فهمید. ایدۀ اصلی کتاب این است که برخلاف پیش‌فرض فلاسفۀ انگلیسی‌زبان، در طول پنج دهۀ گذشته، تفکر جدیدی ارایه نشده است که صدق یا کذب آن‌ها تفاوتی را در ارتباط با واقعیت موجود، ایجاد کند. آنگر معتقد است که افکار ارایه شده توسط فلاسفۀ تحلیلی، حتی در صورت صحتشان، نهایتاً ایده‌های تحلیلی پوچی هستند.
تخمین زمان مطالعه : ۱ دقيقه
 
 

فلسفه مشتی ایده‌های تهی است
گفت‌وگو با پیتر آنگر، نویسندۀ کتاب «ایده‌های تهی»

پیتر آنگر معتقد است، فیلسوفان تصور می‌کنند چیزهای جدید و جذابی دربارۀ چگونگی جهان می‌گویند، اما در واقع این‌ها یکسره توهم است. دانشجویان می‌خواهند چیزی دربارۀ سرشت غاییِ واقعیت و نسبت خودشان با آن بیاموزند. اما وقتی فلسفه می‌ورزید، حتی امید هم ندارید که به پاسخی معقول دربارۀ این سوالات نزدیک شوید.


فلسفۀ تحلیلی: ایده‌هایی پوچ و تهی
ایده‌های فلاسفهٔ تحلیلی ایده‌های واقعاً پوچ و ناکارآمدند

به نظر پیتر آنگر، استاد فلسفۀ دانشگاه نیویورک، ایده‌های اخیر فلسفۀ تحلیلی، علی‌رغم ادعایش مبنی بر اعتباری بیشتر نسبت به ایده‌های قبلی، واقعاً پوچ هستند و کاربردی در دنیای واقعی ندارند. ایدۀ اصلی کتاب او این است که در پنج دهۀ گذشته، تفکری ارایه نشده است که صدق یا کذب آن‌ تفاوتی ایجاد کند.


آیا فیلسوفان تحلیلی فریب‌ خورده‌اند؟
بررسی کتاب «ایده‌‌های تهی: نقدی به فلسفۀ تحلیلی» نوشتۀ پیتر آنگر

تیموتی ویلیامسون، ضمن بررسی کتاب اخیر پیتر آنگر، «ایده‌‌های تهی: نقدی به فلسفۀ تحلیلی»، ایدۀ او را به چالش می‌کشد. آنگر مدعی است فلسفۀ تحلیلی چیزی محصل به ما نمی‌دهد و در واقع تهی است اما ویلیامسون استفادۀ آنگر از تعبیر تهی را صرفاً ترفندی تبلیغاتی می‌داند. 

کد مطلب: 7511