حیات انسانی و مسئلۀ زمان
نگاهی به کتاب «شعلۀ سرمدیت: تفسیری از افکار نیچه» نوشتۀ کریستف میخالسکی
چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ۰۶:۴۰
 
 
کریستف میخالسکی، فیلسوف لهستانی، خوانشی نوین از فلسفۀ نیچه را بر اساس نقش محوری مفاهیمی نظیر سرمدیت و زمان در فلسفۀ او بررسی کرده است. به عقیدۀ چارلز تیلور، میخالسکی در این کتاب به ما کمک می‌کند که نیچه را از طریق کاوش در ابعاد تجربیات انسانی بفهمیم.
تخمین زمان مطالعه : ۲ دقيقه
 
 

کریستف میخالسکی در این کتاب، تعمق نیچه دربارۀ حیات انسانی را با مسئلۀ زمان پیوند می‌دهد و معتقد است این مفهوم را نمی‌توان بدون مفهوم سرمدیت درک کرد.

سرمدیت عبارت است از حد زمان؛ اما میخالسکی علاوه‌براین استدلال می‌کند که این مفهوم در اندیشۀ نیچه مفهومی است زیست‌شناختی که با جسم سروکار دارد. بدن انسان زوال می‌یابد و ما بدین طریق با مرگ حتمی خود مواجه می‌شویم. در ارتباط با این واقعیت سرسخت و خشن، سرمدیت و تناهی زمان را ادراک می‌کنیم.

نیچه معتقد است انسان برای مدت‌ها ناپایداری حیات انسانی را مرضی می‌پنداشت که باید درمان شود. این آسیب‌شناسی را نیچه نیهیلیسم می‌خواند.

میخالسکی می‌گوید این دریافت فلسفی به‌طور کلی در قلب فلسفۀ نیچه نهفته است و می‌کوشد اندیشۀ نیچه را بر این اساس بازخوانی کند. به‌عقیدۀ نویسندۀ کتاب، با بررسی بسیاری از اندیشه‌های نیچه از این زاویه می‌توان به‌معنای تازه و مهمی از آن‌ها دست یافت. چهره‌های شاخصی نظیر لشک کولاکوفسکی و چارلز تیلور، کتاب میخالسکی را تحسین کرده‌اند.

چارلز تیلور می‌نویسد: «این کتاب شاخص، کوششی است برای فهم مبهم‌ترین فیلسوفان، فردریش نیچه. قدرت تفسیر میخالسکی نه‌تنها از بسترقراردادن سنت فلسفی در خوانش نیچه است، بلکه ناشی از قیاس نیچه با مسیح کتاب مقدس است. میخالسکی به ما کمک می‌کند که نیچه را از طریق کاوش در ابعاد تجربیات انسانی بفهمیم.»

کریستف میخالسکی استاد فلسفه در دانشگاه بوستن و دانشگاه ورشو است. او در زمینۀ پدیدارشناسی و فلسفۀ قاره‌ای آثار مهمی دارد. کتاب شعله سرمدیت را بنیامین پالف ترجمه کرده است و دانشگاه پرینستون آن را منتشر کرده است.

اطلاعات کتاب‌شناختی:
میخالسکی، کریستف، شعلۀ سرمدیت؛ تفسیری از افکار نیچه، انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۱
Michalski, Krzysztof. The Flame of Eternity: An Interpretation of Nietzsche\'s Thought. Princeton University Press, 2012

کد مطلب: 806