ترجمان 22 خرداد 1394 ساعت 14:16 http://tarjomaan.com/gallery/7264/1/ -------------------------------------------------- مجموعه نقاشی عنوان : روسینا بوسیو: زنان بدون لبخند -------------------------------------------------- روسینا بوسیو زنان را به عنوان پروتاگونیست‌های تاریخ ارتباطات تصویری و نماد زیبایی نگاه می‌کند. اما زیبایی‌ای که با کلیشه‌های شکل‌گرفته توسط فرهنگ عامه و قواعد تجاری و تبلیغاتی تفاوت دارد و آنها را به چالش می‌گیرد. متن : روسینا بوسیو، متولد بوگوتا در کلمبیا است و در دانشگاهی در همین شهر و بعدتر در دانشگاه هنرهای زیبای شهر رِن در فرانسه هنر خوانده است. او در خانواده و محیطی مذهبی بزرگ شده و کارهای اولیه ی او واکنشی است به پیرامونش. او در سال ۲۰۰۸ به فرانسه رفت و کم کم آثارش از مضمون های خودنگارانه فاصله گرفت و توجهش به مسایل جهانی مربوط به زنان جلب شد. بوسیو در سال ۲۰۱۰ پروژه ای را با عنوان پروژۀ زیبایی مقدس آغاز کرد که از طریق نقاشی، ویدیو و اجرا به تاثیر نمایه های تصویری مذهبی و عامه بر هویت می پردازد. او زنان را به عنوان پروتاگونیست های تاریخ ارتباطات تصویری و نماد زیبایی نگاه می کند. اما زیبایی ای که با کلیشه های شکل گرفته توسط فرهنگ عامه و قواعد تجاری و تبلیغاتی تفاوت دارد و آنها را به چالش می گیرد. آثار پایین از مجموعه ی عجیب بوسیو انتخاب شده اند.