ترجمان 22 اسفند 1398 ساعت 10:15 http://tarjomaan.com/sound/9678/ -------------------------------------------------- خاطرات، خانواده و تعهدات گذشته عنوان : نسخۀ صوتی: حتی در دوران پیروزی، خوابِ شکست‌هایمان را می‌بینیم رؤیاها ما را به گذشته می‌برند تا دوباره حسرت کارهایی را بخوریم که انجام نداده‌ایم -------------------------------------------------- ریچارد روسو، نویسنده‌ای بسیار موفق است. کتاب‌هایش جایزه‌های فراوان برده‌اند و ثروت و منزلت زیادی برایش به ارمغان آورده‌اند. به تعبیر خودش، آدمی است که دارد همان کاری را انجام می‌دهد که برایش ساخته شده. پس ظاهراً نباید در زندگی‌اش احساس شکست کند. اما رؤیاهای تکرارشونده‌ای که شب‌ها او را در خود غرق می‌کنند، گویا چیز دیگری برای گفتن دارند. تکه‌هایی از گذشته، که هر بار به او یادآوری می‌کنند در زندگی غم‌هایی است که تمام نمی‌شود. متن : آنچه در این نوبت گوش می کنید نسخهٔ صوتی نوشتاری است از ریچارد روسو که پیش از این با عنوانِ حتی در دوران پیروزی، خوابِ شکست هایمان را می بینیم منتشر شده است. نوشتار این نسخۀ صوتی را اینجا بخوانید. اواخر دهۀ ۱۹۷۰، اندکی پس از آنکه تدریس را آغاز کردم، خوابی دیدم: داشتم به سمت کلاس می رفتم و، در انتهای راهرویی که گویی پایانی نداشت، با گروهی از دانشجویانم روبه رو شدم که از کلاس خارج می شدند. انگار می دانستم دانشجویان من هستند. وقتی رسیدم، یادداشتی روی در دیدم که می گفت کلاس من به ساختمانی دیگر منتقل شده است، بنابراین دوباره به راه افتادم. به آنجا که رسیدم، دوباره یادداشتی دیدم؛ بازهم باید به جایی دیگر می رفتم. همین اتفاق بارها و بارها می افتاد تا بالاخره، بی رمق، از خواب بیدار می شدم. معنای رؤیا سخت آشکار بود؛ من، به معنای واقعی کلمه، نمی توانستم به دانشجویانم برسم. ریشه اش هم روشن بود؛ اگرچه سخت تلاش می کردم تا مدرس خوبی باشم، اما می دانستم که چیزهای زیادی را باید فرابگیرم. فایل صوتی نوشتار حتی در دوران پیروزی، خوابِ شکست هایمان را می بینیم را گوش کنید.