ترجمان 1 ارديبهشت 1392 ساعت 18:09 http://tarjomaan.com/article/666/ -------------------------------------------------- ترجمۀ مقاله عنوان : نمایش دادن جنایت و عدالت در فیلم: معنا و پیام در سینما Welsh, Andrew, Thomas Fleming, and Kenneth Dowler. "Constructing crime and justice on film: meaning and message in cinema." Contemporary Justice Review 14.4 (2011): 457-476 -------------------------------------------------- با آنکه تحقیقات فراوانی در ارتباط با به تصویر کشیدن جرم و مجرمان در ادبیات وجود دارد، در حوزۀ فیلم و سینما، تلاش‌های ناچیزی برای جهت دادن و مدیریت تحقیقات تحلیلی و اصولی درمورد بازسازی عدالت صورت گرفته است. متن : نوشتۀ اندرو ولش، توماس فلمینگ و کنت دالر ترجمۀ کژوان آبهشت چکیده: فیلم ها به عنوان یک رسانه فرهنگی، گرایشات حاکم در جامعه را منعکس کرده و در شکل دادن ادراک، افکار و اندیشه های ما نقش محوری را ایفاء می کنند. در فرهنگ های مردمی، علی الخصوص برای فیلم سازان معاصر، جرم و جنایت موضوع محبوبی بوده است. درعین حال که تحقیقات قابل توجه و فزاینده ای در ارتباط با به تصویر کشیدن جرم و مجرمان در ادبیات وجود دارد، درحوزۀ فیلم و سینما، تلاش های ناچیزی برای جهت دادن و مدیریت تحقیقات تحلیلی و اصولی درمورد بازسازی عدالت صورت گرفته است. از این حیث، هدف کلّی این مقاله، معرّفی موضوعات فراگیری است که در به تصویر کشیدن جنایت و عدالت در طیف وسیعی از فیلم ها مهم بوده است. ما ارتباطات موجود میان شیوه های روایی عدالت و نیز روش های مختلف به وقوع پیوستن جرم و جنایت در چند فیلم را بررسی کرده ایم. تحلیل ما متوجّه ادبیّات ساختارگرای اجتماعی در تفسیر معانی و پیام هایی است که درزمینۀ موضوع عدالت در فیلم ها گنجانده شده اند. + متن کامل مقاله را با زیرنویس ها و پی نوشت ها در قالب pdf می توانید از قسمت ضمیمه در بالای صفحه دانلود کنید.