ترجمان 5 مرداد 1393 ساعت 21:43 http://tarjomaan.com/neveshtar/6735/ -------------------------------------------------- عنوان : معمای نابرابری -------------------------------------------------- سامر در این یادداشت آرای توماس پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» را نقد کرده؛ از نظر او، گرچه همه چیز در تحلیل استادانۀ «توماس پیکتی» درست از آب درنمی‌آید، اما ما را به تأمل در سؤالاتی صحیح وادار می‌کند. متن : نویسنده: لارنس سامر[۱] ترجمه و تلخیص: علی سلیمیان ریزی لارنس سامر در یادداشت خود، آرای توماس پیکتی[۲] در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم[۳] را نقد کرده است. گرچه همه چیز در تحلیل استادانۀ توماس پیکتی درست از آب درنمی آید، اما ما را به تأمل در سؤالات صحیح وادار می کند. کتاب ظهور و سقوط قدرت های بزرگ[۴]، نوشتۀ پل کندی[۵]، در اواخر دورۀ ریاست ریگان منتشر شد. این کتاب با ارزیابی جامع تاریخ اروپا، علیه زیاده خواهی های شاهانه مطالبی بیان کرده و بر جای حساسی دست گذاشته است. مواجهۀ پیکتی با نابرابری دقیقاً با موفقیت همان کتاب روبرو شد. پیکتی هم مانند کندی، ناگهان مثل شهاب سنگی از دنیای سیاست و روشنفکری ظاهر شد. این مسأله نباید شگفتی ما را برانگیزاند. چرا که وقتی رئیس جمهور آمریکا نابرابری را مسألۀ اقتصادیِ محوری خود قرار دهد، کتابی که به انباشت فراگیر و روزافزون ثروتِ یک، یک دهم و یک صدم درصد خانوارها استناد می کند چگونه ممکن است در صدر توجه قرار نگیرد؟ به ویژه وقتی که در هرکدام از ۷۰۰ صفحۀ کتابِ پیکتی مطالب مفیدی یافت شود و به درک آسان قانون سرمایه داری کمک کند. قانونی که می گوید روند انباشت سرمایه از ویژگی های ذاتی نظام بازار است و اصرار دارد تا از سیاست های مالیاتی رادیکال جدید استفاده نشود. کتاب پیکتی مزایا و معایبی دارد. ابتدا از نقاط قوت آن شروع می کنیم. در آثار اقتصاددانان دانشگاهی به طور پراکنده و نامنظم فضائلی را مشاهده می کنیم، ولی کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم از بسیاری جهات آن فضایل را یکجا دارد. حتی اگر هیچ یک از نظریات پیکتی پذیرفته نشوند، تثبیت این واقعیت مباحث سیاسی را دگرگون کرده است و تأثیری درخور جایزۀ نوبل برجای گذاشته است. پیکتی برای معنابخشیدن به واقعیتی پیچیده، چهارچوب ساده و دقیقی را ارائه می کند. او می گوید که سرمایه یا ثروت با نرخ بازده سرمایه رشد می کنند. این نرخ به طور طبیعی از نرخ رشد اقتصادی بالاتر است. پس نسبت ثروت به درآمد در اقتصاد همیشه بیشتر خواهد بود و همانند دوران جنگ و رکود، موجب اختلالات بزرگی خواهد شد. البته در این جا مفهوم نابرابری و شکاف ثروت عمدتاً مربوط به کافی نبودن مهارت کارگران نیست. قلم پیکتی به سبک فلسفی کینز، مارکس یا آدم اسمیت نزدیک تر است تا نثر خشک و تکنوکراتی اغلب اقتصاددانان نظری معاصر. استدلال پیکتی سرراست است و همان طور که خودش در نتیجه گیری کتابش می گوید، بر یک نابرابری ساده بنا شده است: r>g. که در آن نرخ بازده سرمایه (r) از نرخ رشد (g) بیشتر می شود. اما این دیدگاه بسیار جبرگرایانه و اصولاً ملال آور نسبت به سرمایه داری را می توان در دو سطح نقد کرد. اول این که فرض می کند با انباشت ثروت حتی اگر نرخ بازده سرمایه کاهش یابد، به کندی کاهش می یابد. این مطلب با باور عمومی اقتصاددانان مخالف است. آن ها به قانون بازده نزولی سرمایه معتقد هستند. دوم، کل بازده ثروت مجدداً سرمایه گذاری می شود. به عقیدۀ پیکتی ادبیات اقتصادی از فروض او مبنی بر این که بازده به کندی کاهش می یابد (به بیان تکنیکی، یعنی کشش جانشینی بیشتر از یک است) طرف داری می کند. پس سهم سرمایه با انباشت آن افزایش خواهد یافت. ولی به نظر من او با ادغام دو نرخ ناخالص و خالص بازده سرمایه، خوانش اشتباهی از این ادبیات داشته است. چرا که بدون شک استهلاک نیز متناسب با سرمایه رشد می کند. پس خالص بازده استهلاک است که با انباشت سرمایه ارتباط دارد. سؤال دیگر آن است که آیا بازده ثروت عمدتاً باز هم سرمایه گذاری می شود؟ ادعای اصلی پیکتی این است که نسبت ثروت به درآمد در کشور به نسبتِ نرخ پس انداز به نرخ رشد گرایش دارد. پس هرچه نرخ رشد کمتر باشد، نسبت ثروت بیشتر خواهد بود. برای صدق این رابطه باید نرخ پس انداز را ثابت فرض کنیم، اما من از درستی این مطلب مطمئن نیستم. اقتصاددانان عوامل تعیین کنندۀ سطح مخارج مصرف را در سطح کلان بررسی کرده اند. نتیجه گیری کلی پژوهش شان آن است که هر یک دلار افزایش در ثروت به پنج صدم دلار مخارج اضافی منجر خواهد شد. این مطلب برای جبران انباشت بازده ثروتی که محور تحلیل پیکتی است، کافی است. از سوی دیگر، پیکتی اندیشمندی دقیق است و به خوبی متوجه می شود که درآمد یک درصد اول جامعه اساساً بیان گر درآمد نیروی کار است، نه سرمایه، پس در واقع موضوعی جداگانه از مسألۀ انباشت سرمایه خواهد بود. احتمالاً داده های رسمی این جنبه را پایین تر تخمین می زنند. مثلاً بخش بزرگی از سرمایۀ اعلام شدۀ بیل گیتس را بهتر است به منزلۀ بازده قوۀ کارآفرینی او بدانیم. همچنین انتقادات فراوانی نسبت به مدیریت اشتراکی و فقدان مقابله با خودسری مدیران مطرح هستند. سخت سری مدیران با نوآوری و بهره وری مدنظر پیکتی تقابل پیدا خواهد کرد. حقیقت مبنایی دیگر آن است که فناوری و جهانی سازی به کسانی که شانس، مهارت مدیریتی یا قابلیت های کارآفرینانۀ خارق العاده ای دارند، افق دید وسیع تری می بخشد. حتی وقتی دغدغۀ ما انباشت سرمایه باشد، باز هم مطمئن نیستم نظریۀ پیکتی بر جوانب درستی تأکید داشته باشد. با نگاه به آینده، گمان من این است که روایت اصلی دربارۀ انباشت سرمایه و نابرابری، آن داستانی نیست که پیکتی از تل انبار شدن ثروت بیان می کند. ادعای پیکتی آن است که گرایش به تجمیع و انباشت ثروت از اثرات جانبی عملکرد نظام سرمایه داری است. به نظر او تفاوت های تجربۀ سرمایه داری در کشورهای انگلیسی زبان با تجربۀ کشورهای قارۀ اروپا، نسبت به نیروهای اصلی درگیر در آن در درجۀ دوم اهمیت قرار دارند. به همین دلیل او به توصیه های سیاستی فراگیری با عنوان اصلِ جبران رشد نابرابری می رسد. پیکتی به طور مشخص از مالیات بین المللی اجباری بر ثروت طرفداری می کند. نرخ این مالیات با افزایش ثروت زیاد می شود. این ایده مشکلات زیادی دارد. از جمله این واقعیت که نمی توان انتظار داشت این مالیات سریع وضع شود. حتی اگر سیاستمداران همراهی کنند، مشکلات زیاد دیگری بر سر راه مجبور کردن مالیات دهندگان وجود دارد. کسب و کارهای جدید را چطور باید ارزش گذاری کرد؟ حتی اگر این کار ممکن شود، آیا مالکان آن قادر هستند تا نقدینگی لازم برای پرداخت مالیات را فراهم کنند؟ آیا مقامات هر منطقه وسوسه نخواهند شد تا با هدف جذب سرمایه ، دارایی ها را کمتر ارزش یابی کنند؟ آیا مالیات بر ثروت مصرف نابجا را بین ثروتمندان تشویق نمی کند؟ شاید اشاره به دو حقیقت از طرح بهترین روش درک مالیات بر ثروت پیکتی مهم تر باشد. اول، موفقیت در مقابله با نابرابری نیازمند اشاره به طرح های میردال است که به ثروتمندان بزرگ این قدرت را می دهد تا از پرداخت درآمد و مالیات دولت سرباز زنند. دوم، در دنیایی که سرمایه متحرک است، چنین تلاش هایی احتمالاً برای تأثیرگذاری به همکاری های بین المللی نیاز دارند. کشورهای عضو سازمان جی-۲۰ که در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه عضو هستند، توجه به این موضوع را آغاز کرده اند، ولی کارهای زیادی روی زمین مانده که باید انجام شود. دیدگاه کلی فرد نسبت به تحرک سرمایه هرچه که باشد، باید بر تلاش جدی دسته جمعی برای روشن کردن گوشه های تاریکش ، مثل معافیت های مالیاتی، امنیت بانکی، پول شویی و فرارهای قانونی از مالیات، اجماع داشته باشیم. اما ورای مالیاتی که پیکتی مطرح کرده است، می توان امید داشت کارهای بیشتری بتوان انجام داد که افزایش درآمد طبقۀ متوسط را آسان تر کند. همچنین انباشت زیاد فرصت را در شرایطی که مشارکت اجتماعی زیادی به دنبال ندارد، سخت کند. احتمالاً سیاست عمومی دربارۀ نابرابری ثروت باید دو گام مهم بردارد، اول، تقویت مقررات مالی برای حذف کامل یارانه های آشکار و پنهان به فعالیت های مالی و دوم کم کردن محدودیت های استفاده از زمین که باعث شده است تا ارزش املاک ثروتمندان در کلان شهرهای اصلی پیوسته بالا برود. آخرین موضوع یافتن جواب این مسأله است که چرا اینقدر به نابرابری توجه می شود؟ این سیاست ها در دوره ای که خطر رکود جدی است، معیارهای کاهش موانع سرمایه گذاری خصوصی را ایجاد می کنند. چنین سیاست هایی در فضاهایی مثل تولید انرژی، که ایجاد فرصت شغلی فراوان ممکن است، می توانند موجب افزایش چشم گیر سرمایه گذاری عمومی و آموزش بهتر افراد و آموزش کارگران جدید شوند. کتاب هایی که حرف آخر را در هر موضوعی می زنند، مهم هستند. اما کتاب هایی که یکی از از اولین حرف ها را می زنند مهم تراند. کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم بر آن چه بر تعداد کمی از افراد خوش شانس بین ما گذشته است و با طرح بحث راجع به موضوعات مربوط به کارکردهای بلندمدت نظام بازار تمرکز داشته و با این کار سهم بزرگ و مهمی در این مسأله داشته است.[۱] lawrence h. summers [۲] Thomas Piketty [۳] Capital in the Twenty-First Century, Thomas Pikett y, Translated b y Arthur Goldhammer, Belknap/Harvard University Press, ۲۰۱۴, ۶۹۶ Pages. [۴] The Rise and Fall of the Great Powers [۵] Paul Kennedy