ترجمان 12 شهريور 1397 ساعت 14:03 http://tarjomaan.com/sound/9122/ -------------------------------------------------- تجسم مثبت عنوان : نسخۀ صوتی: خوشبختی را در نیمۀ خالی لیوان بجویید شاید مسیر درست برای رسیدن به رضایت خاطر از فهم درستِ شکست می‌گذرد -------------------------------------------------- مروجان مثبت‌اندیشی مدام زیر گوشمان می‌خوانند که نیمۀ پر لیوان را ببین، همه چیز درست خواهد شد. اما همه‌چیز درست نخواهد شد. مثبت‌اندیشان امید واهی می‌دهند. زندگی سخت است و قضایا آن‌طوری که دلمان می‌خواهد پیش نمی‌رود. بااین‌حال، نباید چیز دیگری را هم فراموش کرد: حتی وقتی اوضاع بد است، آنچه واقعاً اتفاق می‌افتد بهتر از چیزی است که فکر می‌کنیم. ازدست‌دادن یک رابطه بدبختمان نمی‌کند و ازدست‌دادن شغل مساوی مردن از گرسنگی نیست. متن : آنچه در این نوبت گوش می کنید نسخهٔ صوتی نوشتاری است از الیور برکمن که پیش از این با عنوانِ خوشبختی را در نیمۀ خالی لیوان بجویید منتشر شده است. نوشتار این نسخۀ صوتی را در اینجا بخوانید. در پس تمامی رویکردهای مدرن به خوشبختی و موفقیتْ فلسفۀ ساده ای وجود دارد و آن تمرکز بر خوب پیش رفتن امور است. اما از زمان نخستین فیلسوفان یونان و روم رویکرد مخالفی مطرح شده است: اینکه تلاش بی وقفۀ ما برای خوشحالی یا دستیابی به اهدافی معین دقیقاً همان چیزی است که ما را درمانده و از اهدافمان دور می کند. و این تلاش مدام ما برای حذف یا نادیده گرفتن امور منفی -مانند عدم اعتمادبه نفس، تردید، ناکامی، ناراحتی- خود موجب می شود تا احساس عدم اعتمادبه نفس، اضطراب، تردید یا ناشادبودن کنیم. فایل صوتی نوشتار خوشبختی را در نیمۀ خالی لیوان بجویید را گوش کنید.