ترجمان 22 اسفند 1395 ساعت 13:30 http://tarjomaan.com/report/8387/ -------------------------------------------------- بهارنامۀ ۱۳۹۶ عنوان : گزیده‌های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ اقتصاد دست‌چینی متنوع از بهترین مطالب منتشرشده در سال ۱۳۹۵ -------------------------------------------------- با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال همه در تکاپوی استقبال از سال نو هستند. ما نیز به رسم هر سال با «بهارنامۀ ۱۳۹۶» با شما هستیم. در این بهارنامه گزیده‌ای از مطالب منتشرشده در سال ۹۵ را تقدیمتان می‌کنیم. دست‌چینی از گفت‌وگوها٬ بررسی کتاب‌ها و نوشتارها و همچنین گلچین مطالب ادبیات٬ اقتصاد٬ جامعه٬ تاریخ٬ سیاست٬ فلسفه٬ علم و روان‌شناسی. در این نوبت گزیدۀ مطالب اقتصاد در سال ۹۵ را می‌خوانید. متن : دنیای دیوانۀ صنعتِ آب چگونه مایعی که از هوا می بارد به صنعتی چند میلیاردی تبدیل شد؟پیش تر خریدنِ آبْ منحصر می شد به مواقعی که از تشنگی جان به لب می شدیم و شیر آبی هم پیدا نمی کردیم. اما امروزه خرید آب معدنی معمول است. البته این ماجرا در جهان به مرزهای جنون باری رسیده است: منوی آب در رستوران ها، آب های باستانی، آب سیاه و البته آب هایی که هنوز اختراع نشده است.استثمار به شیوۀ استیو جابز شعارِ کاری بکن که دوستش داری، بی نقص ترین ابزار ایدئولوژیک سرمایه داری استاستیو جابز، مهم ترین مُبلّغ شعار کاری بکن که دوستش داری است. این نصیحت روحیه بخش ما را ترغیب می کند که علایقمان را به کاری درآمدزا تبدیل کنیم. اما به عقیدۀ میاتوکومیتسو نویسندۀ کتاب کاری بکن که دوستش داری، این شعار ضدکارگری ترین ایدئولوژی در عصر کنونی است.تجربه مدرن ترین کالای مصرفی است ما امروز تجربیات زندگی را می خریم اسلاوی ژیژک، می گوید از حدود یک دهۀ قبل، مرحلۀ جدیدی در کالایی شدن پدیدار شده است. چیزی که امروزه از فروشگاه ها می خریم، محصولات موردنیازمان نیست؛ بلکه تجربیات زندگی است، مثلاً وقتی محصولاتِ ارگانیک می خریم، درواقع داریم تجربه ای فرهنگی می خریم: تجربۀ سبک زندگی سالم و زیست محیطی. اگرنه چه کسی واقعاً باور دارد که سیب های گران، نیمه گندیده و ارگانیک سالم ترند؟هشدار، بازار آزاد در کمین شماست مروری بر کتاب به دام انداختنِ صیدها جورج آکرلوف و رابرت شیلر از برندگان جایزۀ نوبل اقتصاد هستند. آنها در کتابشان، مدعی می شوند که در نظام بازار آزاد مسئله این نیست که انسان های شیطان صفتِ زیادی وجود دارند. اما فشار رقابت در بازار موجب می شود تا سرمایه داران با فریب کاری رفتار سایرین را هدایت کنند. آنها در عین ستایش نظامِ بازارآزاد نکاتی را به مردم گوشزد می کنند که اگر از آن غفلت کنند سرشان کلاه می رود.احمق باش تا کامروا شوی چگونه سازمان ها حماقت جمعی را پاس می دارنداکثر نظریه های مدیریتی میزانِ دانشِ انباشته را مهم ترین داراییِ شرکت ها می دانند. اما پژوهشی جدید نشان می دهد که مهم ترین عاملِ پیش بُردِ کارها در بزرگ ترین شرکت های جهان چیز دیگری است: حماقتِ جمعی. در این روند افرادِ باهوش به سرعت در می یابند که هوشمندانه ترین کارْ احمق بودن است. آنهایی هم که مدام با پیشنهادهای نوآورانه به استفاده از هوششان اصرار بورزند کنار گذاشته می شوند.مراکز خرید: پدیده ای با خاستگاه سوسیالیستی خلق فضاهایی برای مصرف لزوماً در جهت پیش بُرد بازار آزاد نیستمراکز خرید بزرگ در آمریکا و چین دسته دسته تعطیل می شوند، در هند ابزار توسعه اند و در نایروبی هدف عملیات های تروریستی. این محل ها از نظر خیلی ها، هوشمندانه ترین فُرم معماری نئولیبرالیسم، ابزارهای محصورکردن و تفکیک قلمروِ عمومی اند. اما مراکز خریدْ نوعی ماقبل تاریخ سوسیالیستی هم دارند.نابرابریِ شادی چیست و چرا اهمیت دارد؟ افزون بر نابرابری درآمدی، باید نگران نابرابری های دیگری نیز باشیمبنا بر گزارش ۲۰۱۶ شادیِ جهانی، نابرابری شادی رو به افزایش است. اما نابرابری شادی چیست و چرا اهمیت دارد؟ نابرابریِ شادی، هم ارز نابرابریِ درآمدی است و از سال ۲۰۱۲، گزارش شادی جهانیْ مؤید این ایده بوده است که شادی، نسبت به شاخص های دیگر، سنجۀ مناسب تری برای ارزیابی رفاه انسان است.دست نامرئی وجود ندارد اقتصاددانان نظری می گویند نمی توان فرضیۀ دست نامرئی را اثبات کرد، اما اقتصاد کاربردی به این حرف اعتنایی نمی کنددست نامرئی مشهورترین اصطلاحی است که از آدام اسمیت باقی مانده است. اما این تعبیر، فقط یک بار، و آنهم در بخشی کاملاً نامربوط از کتاب او آمده است. از آن به بعد نیز اقتصاددانان تلاش کردند تا این نظریه را اثبات کنند، اما نهایتاً به این نتیجه رسیدند که واقعاً نمی توان این فرضیه را اثبات کرد.