ترجمان 24 دی 1394 ساعت 8:00 http://tarjomaan.com/sound/7776/ -------------------------------------------------- سیاست و محیط‌زیست عنوان : نسخهٔ صوتی: «رابطۀ ظهور داعش با تغییرات آب‌وهوایی خاورمیانه» آیا خشکسالی و فقر در سوریه در پیدایش داعش و افراطی‌گری مؤثر بود؟ -------------------------------------------------- برخی معتقدند یکی از عوامل ظهور داعش، تغییرات آب‌وهوایی و خشکسالی گستردۀ سوریه است. عده‌ای دیگر اما می‌گویند که تغییرات آب‌وهوایی ممکن است در خیلی جاهای دیگر رخ دهد ولی هرگز به جنگ منتهی نمی‌شود؛ بنابراین نسبت دادن جنگ به تغییرات آب‌وهوایی غلط است. خوان کول استاد دانشگاه میشیگان و کارشناس مسائل خاورمیانه بررسی می‌کند. متن : آنچه در این نوبت گوش می کنید نسخهٔ صوتی نوشتاری است از مارتین اومالی وخُوان کول که پیش از این با عنوانِ رابطۀ ظهور داعش با تغییرات آب وهوایی خاورمیانه، منتشر شده است. مارتین اومالی، این مدعا را مطرح کرده که ظهور داعش تا حد زیادی تحت تأثیر تغییرات آب وهوایی سوریه بوده است. این ادعا مناقشات بسیاری به راه انداخته است. به عقیدۀ اومالی، تغییرات آب وهوایی سبب شدند که کشاورزان از سرزمین های خود به زاغه های اطراف شهرها هجوم بیاورند و فقر شدیدی را تجربه کنند. بیشترین مخالفت با این مدعا را دست راستی ها داشته اند. آن ها معتقدند که تغییرات آب و هوایی هیچ نقشی در بی ثباتی فعلی سوریه ندارد و مارتین اومالی را به خاطر این اظهارات تمسخر می کنند. چه کسی در این نزاعْ برحق است؟ آیا ادعای اومالی مبنی بر وجود ارتباط میان تغییرات آب وهوایی و ظهور داعش یکسره بی اساس یا دیوانه وار است؟ فایل صوتی نوشتار رابطۀ ظهور داعش با تغییرات آب وهوایی خاورمیانه را گوش کنید.