ترجمان 7 ارديبهشت 1396 ساعت 9:37 http://tarjomaan.com/barresi_ketab/8460/ -------------------------------------------------- آیا فلسفه می‌تواند ما را از گرداب خشم نجات دهد؟ عنوان : پرونده کتاب: خشم و بخشش؛ کینه، بلندنظری، عدالت بررسی کتاب «خشم و بخشش؛ کینه، بلندنظری، عدالت» نوشتۀ مارتا نوسبام -------------------------------------------------- وقتی فیلسوفی کتابی می‌نویسد که عنوان شش‌کلمه‌ایِ آن از پنج لغت انتزاعی تشکیل شده است، طبیعی است که آدمْ کتابی قطور و دشوار با تحلیل‌های خشک منطقی را به ذهن بیاورد. بااین‌حال وقتی نویسندهْ مارتا نوسبام باشد می‌توانید آسوده‌خاطر باشید. آخرین اثر او ، «خشم و بخشش؛ کینه، بلندنظری، عدالت»، اهمیت خشم و بخشش در عوالم سیاسی و شخصی و همچنین قلمروِ میان این دو عالم را بررسی کرده است، قلمرویی که ما در آن با یکدیگر به‌مثابۀ همکار، آشنا و همشهری ارتباط برقرار می‌کنیم. متن : برای مطالعۀ هر یک از مطالب این پرونده، بر روی تیتر آن ها کلیک کنید. هیچ احساسی به اندازۀ خشم نیازمند بازاندیشی نیست تنبیه به عنوان کیفری بازدارنده به کار می رود و نه به عنوان عملی انتقام جویانه و از روی خشممارتا نوسبام، استاد دانشگاه شیکاگو، معتقد است، در میان تمام احساساتمان، هیچ احساسی به اندازۀ خشم نیازمند بازاندیشی نیست. از نظر او، خشم هر روز اکثر ما را در چنگالش اسیر می کند. نوسبام، به دنبال راه حلی است که در تصمیم گیری های دشوار اخلاقی ما را از گرداب خشم نجات دهد. خشم؛ فایده اش چیست؟ جولیَن باگینی کتاب خشم و بخشش؛ کینه، بلندنظری، عدالت را بررسی می کندوقتی فیلسوفی کتابی می نویسد که عنوان آن از شش لغت انتزاعی تشکیل شده است، طبیعی است که آدمْ کتابی دشوار با تحلیل های خشک را به ذهن بیاورد. بااین حال وقتی نویسندهْ مارتا نوسبام باشد می توانید آسوده خاطر باشید. آخرین اثر او به کاوش در اهمیت خشم و بخشش در عوالم سیاسی و شخصی می پردازد. مارتا نوسبام: امریکایی ها عاشق تلافی کردن هستند مردم خشمگین می شوند چرا که گمان می کنند خشم آن ها را از درماندگی می رهاندچرخهٔ انتخاباتِ امریکا مملو از خشم و عصبانیت است. ترامپ هوادارانش را به خشونت و توهین تشویق می کند. مارتا نوسبام به بسط چارچوبی برای تفکر دربارهٔ پیدایش ترامپ پرداخته است که فاصلهٔ زیادی با تبیین های مشابه دارد: او خشم را به عنوان انگیزه و منبع تضاد اخلاقی بررسی می کند.