خبرنامۀ شمارۀ دو/ بهمن ۱۳۹۳

ترجمۀ یادداشت
خواب دشمن سرمایه است

نوشتۀ داگلاس هادو، ترجمۀ نجمه رمضانی
خواب تغییرناپذیر‌ترین وقفه در تاراج زمان به دست سرمایه‌داری است. بیشترِ الزاماتِ زندگی انسان به شکل اقتصادی یا کالایی بازسازی شده‌اند. خواب مسئلۀ نیاز انسان را مطرح و در زمان مداخله ایجاد می‌کند، پس چیزی نامتعارف و عجیب و غریب باقی می‌ماند و محل بحران در جهان امروز است. علی‌رغم همۀ بررسی‌های علمی، خواب راه‌کارهای سوءاستفاده و تغییر خود را بر هم می‌زند و با شکست مواجه می‌سازد و واقعیت غیرمنتظره و باورنکردنی این است که هیچ چیز باارزشی را نمی‌توان از آن بیرون کشید.

ترجمۀ مقاله
آیا حقوق بشر مفهومی غربی است؟
نوشتۀ ریموند پانیکار، ترجمۀ امیر سرشار

اگر این مفهوم غربی باشد ارائۀ آن به دیگر فرهنگ‌ها تحمیلی از بیرون به نظر می‌آید. اگر غربی نباشد انکار‌ اینکه بسیاری از فرهنگ‌ها دربارۀ آن کم‌کاری کرده‌‌اند دشوار خواهد بود.


مروری بر کتاب جهل مقدس
سکولاریسم و ناخرسندی‌هایش
نوشتۀ کارن بارکِی، ترجمۀ محمد ملاعباسی
الیویه روآ در پی این است که آیا بسطِ مذهبی جدید، از خلالِ گسترشِ فرهنگی تازه روی می‌دهد یا بسطِ آن دقیقاً به این دلیل روی می‌دهد که آن مذهب هیچ کاری با هیچ فرهنگی ندارد؟


ترجمۀ مقاله
اقتصاد نهادگرای جدید و توسعه

نوشتۀ داگلاس نورث، ترجمۀ مرتضی مصطفوی
اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریۀ نهاد‌ها در اقتصاد است.داگلاس نورث نوبلیست اقتصاد ضمن ارایه خلاصه‌ای از ویژگی‌های اقتصاد نهادگرای جدید تفاوت‌های آن را با نظریۀ نئوکلاسیک بیان می‌کند.

دربارۀ کتاب «فلسفۀ تحلیلی چیست؟» و ترجمۀ آن

فرصتی برای بازاندیشی دربارۀ فلسفۀ تحلیلی
نوشتۀ یاسر خوشنویس
فلسفۀ تحلیلی تاریخی بیش از صد سال را پشت سر گذاشته است اما هنوز تلاش کافی برای روشن کردن ابعاد این گرایش فلسفی و خصوصیات متمایزکنندۀ آن صورت نگرفته است.