ترجمان علوم انسانی برگزار می‌کند:

«عصر ترجمان»؛
نشست فرهیختگان علوم انسانی

با موضوع کتاب «استعمارزدایی از روش» نوشتهٔ لیندا اسمیت، ترجمهٔ احمد نادری و الهام اکبری

با حضور :
دکتر ابراهیم فیاض، استاد دانشگاه تهران

دکتر مسعود کوثری، استاد دانشگاه تهران و رئیس انتشارات علمی و فرهنگی
دکتر احمد نادری، استاد دانشگاه تهران و مترجم کتاب

زمان: سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴،‌ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰
مکان: خیابان نجات اللهی(ویلا)، خیابان اراک، پلاک ۴۶، واحد ۴