گفتگو با الیویه روآ
اُلیویه روآ: لاییسیته ضد دین نیست
در باب لاییسیته به مثابه ایدئولوژی، اسطوره «هویت ملی» و نژادپرستی در جمهوری فرانسه
پروفسور الیویه روآ، از سیر مفهوم لاییسیته در فرانسه می‌گوید و هویت ملی را به عنوان مفهومی سیاسی‌شده به چالش می‌کشد. به‌نظر او لاییسیته امروزه ضد دین است و لاییسیته مصالحه که آزادی دینی را مُجاز می‌شمارد، نیست. روآ به بازگشت به مفهومی از سکولاریسم فرامی‌خواند که اظهار آزادانه دین در عرصه عمومی را مُجاز می‌شمارد.


انسان‌شناسی
تفاوت‌های فلسفی نگاه جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به انسان
آیا انسان موجودی ذاتا اجتماعی است یا در فرآیند تکامل اجتماعی می‌شود؟مکرر می‌شنویم که دو حزب سیاسی آمریکا تفاوت‌های فلسفی بنیادینی با یکدیگر دارند. اما این دقیقاً به چه معناست؟ دست‌کم بخشی از این اختلافات به برداشت‌ متفاوت آنها از فرد باز می‌گردد. اینکه آیا انسان موجودی ذاتا اجتماعی است یا خیر؟


تاریخ‌نگاری
تاریخ و معضل نگاه کوتاه‌مدت به آن
بررسی کتاب «مانیفست تاریخ» نوشتۀ دیوید آرمیتاژ و جو گالدیاز دهۀ ۸۰ تاریخ از نقش خود در القای دیدگاه بلندمدت‌تر کناره گرفت. این کوتاه‌مدت‌نگری پاسخی به ایدهٔ «دورۀ طولانی» دهۀ ۵۰ بود که برودل تاریخ‌دان فرانسوی آن را مطرح کرد. برودل حوادث را کف روی امواج زمان می‌دید که نباید آن‌ها را با تاریخ اشتباه گرفت. دیوید آرمیتاژ و جوگالدی این کوتاه‌مدت‌گرایی را بررسی می‌کنند.


زبان‌شناسی
رابطۀ زبان و تفسیرمان از جهان
بررسی کتاب «فریب زبان» نوشتۀ مک‌هور‌تربه‌نظر وینستون چرچیل یکی از دلایل شکست ژاپن در نبرد میدوِی ماهیت دست و پاگیر زبان ژاپنی بود. ایدۀ نهفته در این ادعا ‌که زبان سخن گفتن شیوۀ نگاه‌ به جهان را شکل می‌دهد، همواره اغواکننده بوده است. الیور کام ضمن معرفی کتاب جذابِ مک‌هوتر، فریب زبان، ادعای او در نقد این ایدۀ وُورفی را بررسی می‌کند.


سبک زندگی
دشمنی خواب و سرمایه در قرن ۲۱کافئین خط قرمز طبیعی بدن را می‌شکند. این اخلال در کاهشِ طبیعیِ سرعت بدن، رایج‌ترین تجربۀ روان‌گردانی در دنیا است. بدون کافئین بیشتر می‌خوابیم و خواب دشمن سرمایه است.

ویکیپدیا چطور اداره می‌شود؟
اندکی از میلیون‌ها کاربر ویکیپدیا به این می‌اندیشند که محتوای آن از کجا تأمین می‌شود، یا اینکه چرا سایتی که دست‌کاری مطالب آن برای همگان آزاد است به هم نمی‌ریزد. سپاهی از ویراستارهای داوطلب تنها نیروی حامی ویکیپدیا را تشکیل می‌دهند. اما همین ویراستاران مجرب ممکن است در حال نابود کردن ویکیپدیا باشند.