فرانسه، میشل وِلبِک نیست
روزی که کشتار در دفتر نشریۀ شارلی ابدو رخ داد، «تسلیم» پرفروش‌ترین رمان فعلی اروپا و جدید‌ترین اثر میشل وُلبِک، منتشر شد. نخست وزیر فرانسه در اولین واکنش به این کشتار گفت «فرانسه میشل ولبک نیست».برخی معتقدند این رمان اسلام‌ستیز نیست بلکه فرانسه‌ستیز است.
_________________________________________________________________________________ایده‌های تهی

پیتر آنگر، استاد فلسفۀ دانشگاه نیویورک، معتقد است ایده‌های اخیر فلاسفهٔ تحلیلی، علی رغم ادعای آن‌ها مبنی بر اعتبار بیشترشان نسبت به ایده‌های قبلی، ایده‌های واقعاً پوچی هستند که کاربردی در دنیای واقعی ندارند و پوچی‌ آن‌ها به دلیل تحلیلی بودنشان است.
_________________________________________________________________________________درون غار

هانا آرنت، با تقسیم فعالیت‌ها به دو دستۀ عمومی و خصوصی، حریم خصوصی را حوزۀ تاریک ضرورت نام‌گذاری می‌کند. استدلال او مبنی بر اینکه آنچه به طور سنتی «کار زنانه» نامیده می‌شده باید پوشیده بماند در تقابل با این خواست فمینیست‌ها است که فعالیت‌های زنان برای آنکه شایسته تقدیر شود،باید آشکار باشد.
_________________________________________________________________________________

شانه خالی کردن از نوع بلندمدت
پل کروگمن، برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد، معتقد است تصمیم اوباما برای افزایش قابل‌توجه مخارج، تلاش برای تغییر رفتار غیرمسئولانه در رابطۀ با مسائل بلندمدت و پرداختن به مسائل کوتاه‌مدت است.
_________________________________________________________________________________

راغب اصفهانی و عبدالقاهر جرجانی در استنفورد
الکساندر کی، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه استنفورد، معتقد است که جهان عرب در خصوص فهم چگونگی کارکرد زبان نسبت به غرب جلوتر بوده است.
_________________________________________________________________________________
هیچ کس معنی بدهی را نمی‌داند
از آموزش بازی بسازید
دیدگاه‌هایی متعارض دربارۀ تکنولوژی
مطالعات کلاسیک: تیموتی ویلیامسن (۱)
موج جدید و هراس‌آور اینترنت
فلسفه مشتی ایده‌های تهی است
خام‌دستی در نقدنگاری
دانش قدرت نیست
پنج کتاب سازندۀ فلسفه سیاسی (۱)
برده‌داری و سرمایه‌داری
آیا شکنجه هرگز می‌تواند اخلاقی باشد؟
تحولات فکری کارن آرمسترانگ در موضوع دین و خشونت
ماهیت مسائل فلسفی: علل و دلالت‌ها
روزهای پرمخاطرۀ پیش رو (۱)