آیا فیلسوفان تحلیلی فریب‌ خورده‌اند؟
تیموتی ویلیامسون، استاد دانشگاه آکسفورد، ضمن بررسی کتاب اخیر پیتر آنگر ایدۀ او را به چالش می‌کشد. آنگر مدعی است فلسفۀ تحلیلی چیزی محصل به ما نمی‌دهد و در واقع تهی است اما ویلیامسون استفادۀ آنگر از تعبیر تهی را صرفاً ترفندی تبلیغاتی می‌داند. شاید تلقی بعضی این باشد که منظور آنگر از تهی چیزی شبیه بی‌معناست اما اینطور نیست.
_________________________________________________________________________________________آمازون؛ اژدهای هفت‌سر

شاید الآن مضحک به نظر برسد اما آمازون در ابتدا یک کتاب‌فروشی بود. امروز آمازون فقط «فروشگاه همه چیز» نیست بلکه؛ همه چیز است. تنها چیزی که در این شرکت ثابت و بدون تغییر مانده، بلندپروازی و جستجو برای یافتن ایده‌های جدید برای بلندپروازی است.
_________________________________________________________________________________________


پنج کتاب پیشنهادی در اخلاق فناوری و اطلاعات

افلاطون فیلسوف اطلاعات عالی‌مرتبه‌ای است، بی‌آنکه این تعبیر درکار بوده باشد. کسانی که در افسانۀ غار مقابل دیوار غل و زنجیر شده‌اند، در واقع کسانی‌اند که پای تلویزیون نشسته یا به شبکه‌ای اجتماعی چسبیده‌اند.
_________________________________________________________________________________________به موسیقی متن گوش دهید

گرگوری رباسا، مترجم برجستۀ اسپانیایی و از پیشگامان ترجمۀ متون ادبی معتقد است ترجمه از راه گوش رخ می‌دهد درست مثل موسیقی. رباسا عمدۀ آثار نویسندگان مشهوری همچون گابریل گارسیا مارکز، خولیو کورتاسار، ماریو وارگاس یوسا و ... را از زبان اسپانیولی ترجمه کرده است.
_________________________________________________________________________________________
 ♦ تروریسم، جستاری فلسفی
فلسفۀ تحلیلی تکنولوژی
فضیلت تفکر علمی
مطالعات کلاسیک: تیموتی ویلیامسون (۲)
فلسفۀ تحلیلی و ایده‌های تهی