انتخابات ریاست جمهوریِ امریکا
چرا میلیون‌ها نفر از مردم عادی آمریکا از ترامپ حمایت می‌کنند؟
بزرگ‌ترین رازِ کنونی امریکا انگیزۀ هواداران دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهِ ریاست جمهوری امریکا است.

اخیراً تیتر یکی از مقالات هافینگتن پست به‌صراحت عنوان کرد: «ترامپ برندۀ «سه‌شنبۀ بزرگ» شد؛ چون امریکا نژادپرست است.» یکی از گزارشگران نیویورک تایمز نیز از طریق تطبیق نقشۀ طرف‌داران ترامپ با جست‌وجوهای نژادپرستانه در گوگل نشان داد که هواداران ترامپ چقدر متعصب‌اند. از نظر این تحلیلگران همه می‌دانند که شوروشوق هواداران ترامپ چیزی نیست جز افشای جاهلانۀ ماهیتِ امریکاییان سفیدپوستی که از حضور یک سیاه‌پوست در کاخ سفید به خشم آمده‌اند. جنبش ترامپ پدیده‌ای یکنواخت و موجی گسترده از تنفر نژادی است. طرف‌داران متعصبِ این جنبش نه‌تنها قابل‌درک نیستند، بلکه در واقع ارزش درک ندارند.


واقع‌گراییِ نوین
انقلاب در برج‌عاج رخ نمی‌دهد
واقع‌گرایی نوین می‌گوید انقلاب ممکن است اما نیاز به عملِ واقعی دارد و نه صرف اندیشه‌ها

واقع‌گرایی نوین فلسفه‌ای بین‌المللی و متضمن همکاری متفکران از کشورهای مختلف است. این فلسفۀ نوپا قصد دارد همچون پست‌مدرنیسم، هرمنوتیک و ساخت‌شکنی از حصار تنگ دانشگاه فراتر رود و بر فضای اجتماع اثرگذار باشد. پروفسور فرّاریس، ازشارحان اصلی این فلسفه، استفادۀ خویش از اقسام گوناگون زبان‌های زندۀ دنیا برای شرح این ایده را ضامن پیشرفت و بسط آن در جهان می‌داند.


اروپا و مسئلۀ مهاجران
آنچه در پس ترس اروپا از مهاجران نهفته است
حساسیت مفرط به تهدید مهاجران چه چیزی دربارۀ ضعف اروپا به ما می‌گوید؟

دکارت، پدر فلسفۀ جدید می‌گوید وقتی جوان بودم، رفتار و باورهای مردمِ بیگانه در نظرم احمقانه و عجیب بود تا اینکه روزی از خود پرسیدم شاید رفتار وباورهای ما نیز از نظر آن‌ها احمقانه باشد. حاصل این تغییر نگرش نه نسبی‌گرایی فرهنگی عام، بلکه چیزی به‌مراتب اساسی‌تر و جذاب‌تر است. باید بیاموزیم خود را به‌عنوان موجوداتی عجیب تجربه کنیم و تمام شگفتی‌ها و خودسری‌های آداب و سنن‌مان را هم ببینیم.


همکاری روان‌شناسان با ارتش
روان‌شناسان به قدرت می‌رسند
بعد از ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱، انجمن روان‌شناسی امریکا به‌اسم مبارزه با ترورسیم به ارتش نزدیک شد.

در دهۀ ۱۹۶۰ سلیگمن نظریۀ «درماندگی آموخته‌شده» را ابداع کرد. این نظریه بعدها پایۀ جنبش فراگیر «مثبت‌گرایی» در روان‌شناسی شد. او دریافت که اگر به سگ‌ها شوک‌های مداوم و ناگریز وارد شود، می‌توان وضعیت انفعال را در آن‌ها تحریک کرد. این اساس نظریه‌ای شد که طبق آن، انسان‌ها در مواجهه با وقایع کنترل‌ناپذیر، دچار اختلال در انگیزه، احساس و یادگیری می‌شوند. این حالت شبیه به نوعی وضعیت درماندگی است. سلیگمن و دیگر پژوهشگران، این نظریه را دربارۀ افسردگی و البته مشکلاتی اجتماعی‌ نظیر «موقعیت‌های شناختی درماندگی» در امریکایی‌آسیایی‌ها و نیز «ناامیدی» در میان امریکایی‌های سیاه‌پوست به‌کار گرفتند. اما سویۀ تاریک این نظریه در شکنجه‌های سیا و وزارت دفاع آشکار شد.