خون به پا خواهد شد!
انتشار کتاب «فلَش بُویز» اثر مایکل لوییس مثل بمبی صدا کرد و توجه دیوان عدالت امریکا و نهادهای نظارتی و اجرایی را به موضوع معاملۀ پرتناوب جلب کرد. اگرچه لوییس در کتابش از شیوۀ روایی استفاده کرده و پیکتی در سرمایه در قرن ۲۱ از روش آماری، اما هر دو کتاب‌ چگونگی ظالمانه‌تر شدن چهرۀ سرمایه را بررسی می‌کنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اگر یک مسافر زمان با موبایل هوشمند مواجه می‌شد!
درحالی که نیکولاس کار اینترنت را به دلیل افزایش مشکلات‌شناختی بلای جان انسان معرفی می‌کند، کلایو تامپسون آن را به علت افزایش قابلیت‌های انسانی می‌ستاید. تیم وو در قالب آزمون فرضی تورینگ، استدلال هر دو محقق را راستی آزمایی کرده است. به نظر می‌رسد علت این استدلال‌های به شدت متناقض نحوۀ طبقه بندی آن‌ها از «ما» است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


پس از کتاب الکترونیک: دنیای جدید مطالعۀ الکترونیک چگونه خواهد بود؟

علاقۀ ما به کتاب ما را بر آن داشت تا ابزاری دیجیتال برای مطالعه بسازیم؛ اما امکانات مطالعه محدود شد. تا مدتی بیشتر بحث‌ها دربارهٔ آیندهٔ مطالعه، الکترونیکی شدن یا نشدن بود؟ بخواهیم یا نخواهیم الکترونیکی شده‌ایم. مساله فراتر رفتن از قالب‌های سنتی کتاب است: تشخیص افسردگی، سیر گسترش آنفولانزا، ارزیابی میزان شادی و ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


روایت‌های تاریخی و فلسفۀ هنر

هنگامی که اثری هنری به مردم ارایه می‌شود و انتظارات آن‌ها را از هنر برآورده نمی‌کند، مسالۀ سوال از چیستی هنر مطرح می‌شود. اینکه آیا این اثر هنری است؟ چگونه باید با این سوال مواجه شد؟ آیا قرار دادن اثر در بستر تاریخ این مشکل را حل خواهد کرد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میلی‌ثانیه‌های گران قیمت
آیا سازگار بودن اعتقادات اخلاقی ضروری است؟
کتاب؛ مخدری برای اعتیاد بیشتر به «آمازون»
تکنولوژی چیست؟
آیا تمدن به سوخت‌های فسیلی وابسته است؟
متافیزیکِ کیت فاین
مشتری؛ مفهومی الهی برای آمازون
چگونه ربات‌ها و الگوریتم‌ها غلبه می‌یابند؟