انتشارات ترجمان علوم انسانی کار خود را با ترجمۀ آثاری در حیطۀ علوم اجتماعی و فلسفه آغاز کرده است. کتاب‌هایی را ترجمه کرده‌ایم که ما را به بازنگری در روش‌های اصلی‌ترین رشته‌های علوم انسانی فرامی‌خوانند و قالب‌های مرسوم طبقه‌بندی مباحث این علوم را به چالش می‌کشند. تلاش کرده‌ایم دیدگاه‌هایی را ترجمه کنیم که متعهد به نقد باشند و در عین حال نگاهی نو برای صورتبندی مسائل علوم انسانی در اختیار بگذارند. آثاری که میان‌رشته‌ای بودن ویژگی مشترک آن‌ها است.


شکل‌گیری علم اسلامی

چارچوبِ تحلیلی‌ِ مظفر اقبال در تحلیل رابطۀ میان اسلام و علم، متفاوت از چارچوب‌های تحلیلیِ رایج در جهان مسیحی است. اقبال در پیشگفتار کتاب می‌نویسد که معمولاً رابطۀ علم و دین را با «الگوی دو عنصری» تحلیل می‌کنند. در این الگو که علم و دین را دو عنصر متمایز از هم در نظر می‌گیرند. اقبال معتقد است این الگو از رابطۀ میان علم و مسیحیت برخاسته و به اشتباه به تمامیِ ادیان بسط یافته است. بسیاری از آثاری که دربارۀ تاریخ علم یا تاریخ رابطۀ علم و دین نوشته شده‌ و می‌شوند، با این الگو به تحلیل تاریخ نشسته‌اند.

اطلاعات کتاب‌شناختی:
• عنوان انگلیسی کتاب:
The Making of Islamic Science
• نویسنده: مظفر اقبال
• ویراستار: محمدرضا قائمی‌نیک
• چاپ اول: تابستان ۱۳۹۴
• تعداد صفحات: ۳۶۰ ص
• شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه
• قیمت پشت جلد: ۲۱,۵۰۰ تومان

لینک خرید اینترنتی


 

دلقک‌ها و آدمکش‌ها

دکتر تریشیا جنکینز، استادیار دانشکدهٔ ارتباطات دانشگاه مسیحی تگزاس، تحقیقات اخیرش را به شیوهٔ فعالیت سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده در هالیوود متمرکز کرده است. کتاب حاضر یکی از نتایج همین تحقیقات است که مارس ۲۰۱۲، انتشارات دانشگاه تگزاس روانهٔ بازار کرد.

اطلاعات کتاب‌شناختی:
• این کتاب ترجمه‌ای است از:
The CIA in HollyWood
How the Agency Shapes Film and Television
Tricia Jenkins
University of Texas Press/2012
• نویسنده: تریشیا جنکینز
• مترجم: امیر یزدیان
• سرویراستار: سعید زاهدی
• چاپ اول: پاییز ۱۳۹۴
• تعداد صفحات: ۲۸۰ ص
• شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

لینک خرید اینترنتی


بیراهه‌های نظریهٔ جامعه‌شناختی

کتاب بیراهه‌های نظریهٔ جامعه‌شناختی یکی از مهم‌ترین کتاب‌های موزلیس، استاد جامعه‌شناسی مدرسهٔ اقتصادی لندن، در حوزهٔ نظریهٔ جامعه‌شناختی است. این کتاب با روشی آسیب‌شناختی ابتدا مسائل مبتلابه نظریهٔ جامعه‌شناختی امروزی را بررسی می‌کند.

اطلاعات کتاب‌شناختی:
• این اثر ترجمه‌ای است از:
?Sociological Theory: What Went Wrong
Diognosis and Remediesd
mess in social science research
Nicos Mouzelis
Routledge/1995
• نویسنده: نیکوس موزلیس
• مترجم: حمید پورنگ
• سرویراستار: سعید زاهدی
• چاپ اول: پاییز ۱۳۹۴
• تعداد صفحات: ۲۷۴ ص
• شمارگان: ۵۰۰ نسخه
• قیمت پشت جلد: ۲۰ هزار تومان

لینک خرید اینترنتی


استعمارزدایی از روش

آیا دوران استعمار به پایان رسیده است؟ احتمالاً فقط استعمارگران به این سؤال پاسخ مثبت می‌دهند. مطالعات پسااستعماری به ما آموخته است که استعمار جلوه‌های گوناگون دارد. این گفتمان که در نیمۀ دوم قرن بیستم جایگاه مهمی در علوم اجتماعی پیدا کرد، از شیوه‌های استعماریِ نهفته در جهان امروز سخن گفت: فرایند جهانیسازی و گسترش موج نوین نظام سرمایهداری، رسانه‌ها و سیستم آموزشی، دانشگاه‌ها و روش‌های علوم انسانی؛ سازوکارهایی که دست به دست هم داده‌اند تا باورهایی را بسازند که اهداف قدیمی استعمار را پی بگیرند. لیندا اسمیت در این کتاب، بر جلوه‌های استعمار در روش‌های علوم انسانی انگشت نهاده و سعی کرده است جایگزینی برای آن‌ها ارائه دهد.


• این کتاب ترجمه‌ای است از:
Declonizing Methodologies
Research and Indigenous Peoples
Linda Tuhiwai Smith
Zed Books Ltd. and University of Otago press / 1999
• نویسنده: لیندا توهیوای اسمیت
• مترجم: احمد نادری و الهام اکبری
• سرویراستار: سعید زاهدی
• چاپ اول: پاییز ۱۳۹۴
• تعداد صفحات: ۳۰۸ ص
• شمارگان: ۵۰۰ نسخه
• قیمت پشت جلد: ۱۸,۵۰۰ تومان

لینک خرید اینترنتی


پایان جهان آنگونه که آن را می‌شناسیم

والرشتاین در این اثر، دربارهٔ دگرگونی‌های مهم و زیربنایی در جهان توضیح می‌دهد و معتقد است این دگرگونی‌ها بر فهم ما از جهان هم تاثیر می‌گذارند. در بخش اول کتاب، جهان سرمایه‌داری، برخی از رویدادهای مهم اخیر (فروپاشی دولت کمونیستی، چالش‌های خودمختاری ملی، مخاطرات زیست‌محیطی و...) را بررسی می‌کند و باور خوش‌بینانه به وضعیت جهان را به چالش می‌کشد. در بخش دوم، جهان معرفت، به تحولات جهان تفکر (افول ایمان به عقلانیت ابزاری، تفکیک دانش به علوم تجربی و علوم انسانی و...) می‌پردازد. او چگونگی ظهور این پرسش‌ها را از درون زمینهٔ دگرگونی‌های اجتماعی پبش‌گفته بررسی می‌کند و علت عقیم ماندن روش‌های سنتی برای پاسخ‌گویی به این مسائل را می‌کاود.


• این کتاب ترجمه‌ای است از:
:The End Of World As We Know It
Social Science for the Twenty-First Century
Immanuel Maurice Wallerstein
University of minnesota press / 1999
• نویسنده: امانوئل والرشتاین
• مترجم: حسین حسنی
• ویراستار: رخساره ثابتی
• چاپ اول: پاییز ۱۳۹۴
• تعداد صفحات: ۳۴۴ ص
• شمارگان: ۵۰۰ نسخه
• قیمت پشت جلد: ۲۲,۵۰۰ تومان

لینک خرید اینترنتی