علم‌وفلسفه
 
اثر یوهانس استوتر. منبع: هیومنیست

انسان‌ چیست؟ اندکی انسانیت، به اضافۀ هزار چیز دیگر

جای انسان در جهان کجاست؟ چه چیزی خط تمایز ما انسان‌ها با دیگر حیوانات است؟ این‌ها از جمله سوالاتِ بنیادینی است که جنبش نظریِ پساانسان‌گرایی از ما پرسد. این جنبش بزرگ میان‌رشته‌ای می‌گوید هر نقدی بر نژادپرستی، زن‌ستیزی یا دیگر تقسیم‌بندی‌های تبعیض‌آمیز در دنیای انسانی، ریشه در دوگانه‌سازی اصلیِ «انسان و حیوان» دارد. پس برای مبارزه با خشونت این تبعیض‌ها باید به مبارزه علیه آن بزرگترین تقسیم‌بندی رفت.
 
 
مطالب
مقاله
نوشتار
گفتگو
بررسی کتاب
پربازدیدترین