تاریخ‌وسیاست
 
تصویرساز: بن جونز.

حکومت بهتر است مثل وِیز باشد: فقط کمک کند به مقصدتان برسید

دولت بزرگترین مانع آزادی است. این نگاهِ غالب طرفداران بازار آزاد است. در این نگاه، حکومت در حالت ایدئال خود، مثل برنامک ویز عمل می‌کند: به شما کمک می‌کند زودتر به مقصد برسید، اما نمی‌گوید بهتر است چه مقصدی را انتخاب کنید، یا تلاشی نمی‌کند تا وضعیت جاده‌های شهرتان بهتر شود. کس سانستاین، از سرشناس‌ترین مدافعان این دیدگاه است و ساموئل موین، به مناسبت انتشار کتاب جدیدی از او، مروری انتقادی بر کارنامۀ فکری‌اش نوشته است.
 
 
مطالب
مقاله
نوشتار
گفتگو
بررسی کتاب
پربازدیدترین