تاریخ‌وسیاست
 
به اعتقاد تیلور، مسئلۀ انتخابات این نبود که باعث تفرقه‌افکنی می‌شد، بلکه بسیاری از افراد آن را بی‌معنا یافتند

چگونه ایمان خود به دموکراسی را بازیابیم؟

تجربۀ مردم از حضور در انتخابات در سال‌های اخیر تغییر کرده است. در انتخابات اخیر ایالات متحده، بنابر یک تحقیق، هشتاد درصد از کسانی که پای صندوق رفته بودند اظهار کرده‌اند که از سیاست «متنفر»ند. چارلز تیلور می‌گوید امروزه خیلی از رأی‌ها در واقع «اعلامیه‌های بی‌اعتقادی»اند. مردم به کاندیدایی رأی می‌دهند که به او اعتقادی ندارند، صرفاً برای اینکه کاندیدایی نفرت‌انگیزتر برنده نشود. دموکراسی چرا به این وضع افتاده است؟
 
 
مطالب
مقاله
نوشتار
گفتگو
بررسی کتاب
پربازدیدترین