زندگیِ به‌اندازهٔ کافی خوب

نسخۀ صوتی: بلندپروازی زندگی‌تان را جهنم می‌کند

رؤیای شکوه و عظمت چگونه ممکن است جهان بدتری تحویلمان بدهد؟

NYTimes , 10 مرداد 1398 ساعت 9:52

مولف : آفرام آلپرت

مترجم : حمید ضرابی

فرزندتان به بهترین مدرسهٔ ممکن نمی‌رود؟ خودتان بهترین ماشین را سوار نمی‌شوید؟ خانه‌تان در بهترین جای ممکن نیست؟ اگر آری، پس احتمالاً زندگی برایتان جهنم است. اما آفرام آلپرت می‌گوید این ربطی به مدرسه و ماشین و خانه ندارد، بلکه از یک امید خیالی آب می‌خورد، امید به اینکه باید بهترین چیزها را برای زندگی فراهم کنیم. کافی است به چیزهایی قانع شویم که فقط «به‌اندازهٔ کافی» خوب و مناسب‌اند. آن وقت چشم باز می‌کنیم و لذتی فراتر از تصورمان را تجربه خواهیم کرد.


آنچه در این نوبت گوش می‌کنید نسخهٔ صوتی نوشتاری است از آفرام آلپرت که پیش از این با عنوانِ «بلندپروازی زندگی‌تان را جهنم می‌کند» منتشر شده است. نوشتار این نسخۀ صوتی را اینجا بخوانید.

انگیزهٔ عظمت و شکوه، همچنین سبب متحدشدن پیروان فلسفی نظریه‌های اخلاق غربی گوناگون و متفاوت است: ارسطو ما را به صرف‌کردن زندگی در راه جست‌وجوی برترین سعادت می‌خواند. کانت قاطعانه معتقد به قانونی اخلاقی بود، تاحدی‌که حتی گمان نمی‌کرد توسط ما انسان‌های فناپذیر قابل‌دست‌یابی باشد. مکتب «فایده‌گرایی» بنتام دربارهٔ به‌اوج‌رساندن رضایتمندی است. مارکس در پی جهانی باعظمت برای همه بود. لیبرال‌های مدرن هم برای رسیدن به آزادی و منفعت فردی دست به هر کاری می‌زنند. یقیناً این تفاوت‌ها خیلی مهم‌اند. اما وقتی که تعریف عظمت تغییر می‌کند، هر یک تعریف خود را در طلب عظمت و شکوه می‌دانند.

فایل صوتی نوشتار «بلندپروازی زندگی‌تان را جهنم می‌کند» را گوش کنید.


کد مطلب: 9477

آدرس مطلب: http://tarjomaan.com/sound/9477/

ترجمان
  http://tarjomaan.com