شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۴۶
 
عقل درضمن کل تاریخ متافیزیک، آواره بوده است. در زمانۀ نیهیلیسم، این آوارگیِ ضمنی عقل برملا می‌شود و به‌صراحت آشکار می‌گردد. در دوران مدرن یا زمانهٔ دکارتی، عقل قدرتِ و حقِ طرح کردن و وضع کردن طبیعت، معنا و بنیاد موجودات را منحصرا از آن خودش می‌داند. در نتیجه، اعطای معنا به امر بی‌معنا صورت می‌گیرد، که تحمیل ساختار سوبژکتیو مفاهیم، الفاظ، گرامر و منطق به اشیاء است. در اینجا هر چیزی که با این به حضور آوردن یا بازنمود سازگار نباشد، به «امر نامعقول» تحویل می‌شود. هر معنایی از عقل که به جایگاهی تعلق داشته باشد و طبیعت خود را به جایگاهی فارغ از ساختهٔ خود مدیون باشد، از دست رفته است و این امر آشکارا عقل را آزاد گذاشته است که به‌نحو دلبخواهی، محیطش را برای مقاصد سوبژکتیو خودمحاسبه و دستکاری کند.
تخمین زمان مطالعه : ۲ دقيقه
 

کتاب پیشِ رو پیش از این در قالب پرونده‌ای دربارۀ عقلانیت، بر روی تارنمای ترجمان قرار گرفتند. این مقالات پیوندی زنجیره‌ای با یکدیگر ندارند و هر مقاله ادامۀ منطقیِ بحث مقاله پیش از خود نیست؛ اما پیوندی بافتاری میان مقالات وجود دارد، به‌گونه‌ای که تمام مقاله‌ها از مسائلِ مشترکی بحث می‌کنند و مجموعۀ آنها گرایشی شبیه به یکدیگر دارند. بحث اصلی این مقالات دربارۀ معضلات عقلانیت مدرن و سپس نقد عقلانیت پست‌مدرن است. کوشش نویسندگان این است که از طرفی مرزهای عقلانیت مدرن را نشان دهند و از طرفی اصولی برای بازسازی نظریۀ عقلانیت ارائه کنند، به گونه‌ای که نه گرفتار جزم‌اندیشی شود نه گرفتار نسبی‌گرایی. بنابراین محتوای تمام مقالات در معارضه‌ با مسائلی از قبیل خودبنیادی عقل، نسبی‌بودن عقلانیت و ناممکن‌بودن انتخاب عقلانی شکل می‌گیرد. با این توضیح، گرایش عمومی این مقالات بررسی ضعف‌های عقلانیت مدرن و نقد نسبی‌گرایی پست‌مدرن است.
مقالات این کتاب در دو دسته تنظیم شده‌اند. دسته اول آنهایی است که درباره عقلانیت مدرن و معضلات آن، در چارچوب فلسفۀ غرب بحث می‌کنند؛ دسته دوم درباره برداشت‌هایی از عقلانیت است که خارج از چهارچوب اندیشۀ فلسفیِ غربی شکل گرفته‌اند.


اطلاعات کتاب‌شناختی:

• نام کتاب: جستارهایی دربارۀ عقلانیت
• نویسندگان: جورجیو تونلی، جوزف پی فل، یوانا کوچوردی، دالند هچر، مریلین گای پیتی، کارسون چنگ، سیسیر کومار مایترا، رنه گنون
• گزینش و ویرایش: سید احمد موسوی خوئینی
• چاپ اول: پاییز ۱۳۹۴
• تعداد صفحات: ۲۳۰ ص
• شمارگان: ۵۰۰ نسخه
• قیمت پشت جلد: ۱۴ هزار تومان

 
 


فهرست:

مقدمه
• «ضعف» عقل در عصر روشنگری (نوشتهٔ جورجیو تونلی، یاسر خوشنویس)
بحران عقل، قرائتی از مقالۀ «پرسش وجود» هایدگر (نوشتهٔ جوزف پی فل، ترجمهٔ زینب انصاری)
«عقلانیت» و «عقلانیت‌ها» در قالب مباحثهٔ مدرنیسم و پست‌مدرنیسم (نوشتهٔ یوانا کوچوردی، ترجمهٔ زینب انصاری)
تفکر انتقادی، پست‌مدرنیسم و ارزشیابی عقلانی (نوشتهٔ دالند هچر، ترجمهٔ محسن ملکی)
اندیشهٔ کی‌یر‌کگور دربارهٔ عقلانیت (نوشتهٔ مریلین گای پیتی، ترجمهٔ سید احمد موسوی خوئینی)
• عقل و شهود در فلسفۀ چینی (نوشتۀ کارسون چنگ، ترجمۀ احمد قطبی میمندی)
جایگاه عقل در فلسفۀ هندو، کلاسیک و معاصر (نوشتۀ سیسیر کومار مایترا، ترجمۀ رئوف نصرتیان)
متافیزیک شرقی (نوشتۀ رنه گنون، ترجمۀ احمد قطبی میمندی)
• نمایه


► برای خرید این کتاب اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب: 7747