شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ۱۵:۴۳
 
والرشتاین در این اثر، دربارهٔ دگرگونی‌های مهم و زیربنایی در جهان توضیح می‌دهد و معتقد است این دگرگونی‌ها بر فهم ما از جهان هم تاثیر می‌گذارند. در بخش اول کتاب، جهان سرمایه‌داری، برخی از رویدادهای مهم اخیر (فروپاشی دولت کمونیستی، چالش‌های خودمختاری ملی، مخاطرات زیست‌محیطی و...) را بررسی می‌کند و باور خوش‌بینانه به وضعیت جهان را به چالش می‌کشد. در بخش دوم، جهان معرفت، به تحولات جهان تفکر (افول ایمان به عقلانیت ابزاری، تفکیک دانش به علوم تجربی و علوم انسانی و...) می‌پردازد. او چگونگی ظهور این پرسش‌ها را از درون زمینهٔ دگرگونی‌های اجتماعی پبش‌گفته بررسی می‌کند و علت عقیم ماندن روش‌های سنتی برای پاسخ‌گویی به این مسائل را می‌کاود.
تخمین زمان مطالعه : ۲ دقيقه
 

والرشتاین به سه حوزهٔ مطالعاتی و پژوهشی توجه ویژه دارد که در پایان جهان آنگونه که آن را می‌شناسیم به هر سه پرداخته است. 

الف) روند تاریخی توسعهٔ نظام جهانی سرمایه‌داری
ب) بحران نظام سرمایه‌داری جهانی در دوران معاصر
ج) ساختار اجتماعی دانش و معرفت

به همین دلایل این کتاب می‌تواندبرای کسانی که پیش از این کتاب‌ها و نظرات والرشتاین را دنبال نمی‌کردند، خلاصه‌ای سودمند و کاربردی باشد.


• نام کتاب: پایان جهان آنگونه که آن را می‌شناسیم
• این کتاب ترجمه‌ای است از:
:The End Of World As We Know It
Social Science for the Twenty-First Century
Immanuel Maurice Wallerstein
University of minnesota press / 1999
• نویسنده: امانوئل والرشتاین
• مترجم: حسین حسنی
• ویراستار: رخساره ثابتی
• چاپ اول: پاییز ۱۳۹۴
• تعداد صفحات: ۳۴۴ ص
• شمارگان: ۵۰۰ نسخه
• قیمت پشت جلد: ۲۲.۵۰۰ تومان
 


فهرست:
• مقدمۀ مترجم
• پیشگفتار
• عدم قطعیت و خلاقیت: پیش‌فرض‌ها و نتیجه‌گیری‌ها
بخش اول: جهان سرمایه‌داری
• فصل ۱: علوم اجتماعی و میان‌دورهٔ کمونیستی: تفاسیری از تاریخ معاصر
• فصل ۲: کنگرهٔ ملی افریقا و آفریقای جنوبی: گذشته و آیندهٔ جنبش‌های آزادی‌بخش در نظام جهانی
• فصل ۳: ظهور شرق آسیا: نظام جهانی در قرن ۲۱
• فصل ۴: دولت‌ها؟ خودمختاری؟: معضلات سرمایه‌داران در عصر گذار
• فصل ۵: بوم‌شناسی و هزینه‌های سرمایه‌داری تولید: برون رفتی وجود ندارد
• فصل ۶: لیبرالیسم و دموکراسی: برادرانی که دشمن‌اند
• فصل ۷: ادغام با چه چیزی؟: در حاشیه قرار دادن چه چیزی؟
• فصل ۸: آیا تغییر اجتماعی تغییری همیشگی است؟: هیچ چیز تاکنون تغییر نکرده است؟
بخش دوم: جهان معرفت
• فصل ۹: علوم اجتماعی و جامعهٔ معاصر: ناپدید شدن تضمین‌های عقلانی
• فصل ۱۰: فرق‌گذاری و بازسازی در علوم اجتماعی
• فصل ۱۱: اروپامحوری و مظاهر آن: معضلات علوم اجتماعی
• فصل ۱۲: ساختارهای معرفت: چه راه‌هایی برای شناخت وجود دارد.
• فصل ۱۳: ظهور و افول تحلیل نظام‌های جهانی در آینده
• فصل ۱۴:علوم اجتماعی و جستجو برای جامعه‌ای عادلانه
• فصل ۱۵:میراث جامعه‌شناسی، آیندهٔ علوم اجتماعی
• پی‌نوشت
• نمایه


► برای خرید این کتاب اینجا را کلیک کنید.


مطالب مرتبط:
پایان جهان

کد مطلب: 7831