دوشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ۱۸:۱۵
 
تلاش والرشتاین در این کتاب را می‌توان تبارشناسی نظام سرمایه‌داری مدرن دانست. او با اتخاذ رویکردی تاریخی، می‌کوشد تا ریشه‌های سرمایه‌داری مدرن، ظهور دولت-ملت‌ها، علوم جدید، ایدئولوژی‌ها و جنبش‌های اجتماعی را تحلیل کند. پروژۀ والرشتاین در اینجا، همانند فوکو و بدون شک با تأثیرپذیری از او، این است که با بررسی تبارشناختی علوم انسانی مدرن، تناقض‌های ساختاری و بنیادین نظام سرمایه‌داری مدرن را آشکار کند. تطورگرایی در توضیح تاریخِ جهان مدرن بخشِ بزرگی از علوم اجتماعی مدرن و اسطورۀ جهان سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد و والرشتاین نقدش را به جامعه‌شناسی، دقیقاً از همین نقطه وارد می‌کند.
تخمین زمان مطالعه : ۲ دقيقه
 

من این کتاب را «علوم اجتماعی نیندیشیدنی» نامیده‌ام، نه «تجدید نظر در علوم اجتماعی». برای محققان و دانش‌مندان کاملاً طبیعی است که دربارهٔ مسائل تجدید نظر کنند. هنگامی که شواهد جدید و مهم، نظریه‌های قدیمی را متزلزل می‌سازند (يا تحليل می‌برند) و پیش‌بینی‌ها درست از آب درنمی‌آید، مجبور می‌شویم در فرضیه‌های خود تجدید نظر کنیم. بر همین اساس، بخش بزرگی از علوم اجتماعیِ قرن نوزدهم، در قالب فرضیه‌های خاص، پیوسته در حال تجدید نظرند. اما علاوه ‌بر تجدید نظر ـ‌که «طبیعی» است‌ـ معتقدم ما نياز داريم تا به علوم اجتماعی قرن نوزدهمي «نیندیشیم». زیرا بسیاری از پیش‌فرض‌های آن ـ‌که به‌ نظر من گم‌راه‌کننده و الزام‌آورند‌ـ هنوز طرز فکر ما را به‌شدت در چنگال خود گرفته‌اند. این پیش‌فرض‌ها ـ‌که زمانی آزادكنندۀ روح پنداشته می‌شدند‌ـ امروز مانع فکری اصلی در تحلیل كارآمد جهان اجتماعی‌اند.

اجازه دهید تا از همین ابتدا بسیار واضح صحبت کنم. من در اين‌جا پارادایم جدیدی برای کارِ گروهیمان ــ‌در آن‌چه ترجیح می‌دهم آن را «علوم اجتماعی تاریخی» بنامم‌ـ‌ـ پیشنهاد نمی‌کنم، بلکه تلاش می‌کنم تا چیزی را افشا کنم که به ‌نظر من در دیدگاه‌های غالب، بسیار مشکوک و کوته‌فکرانه است. با این ‌وسیله، امیدوارم بتوانم مشوّقی باشم برای تحقیق در جهت بنا کردن پارادایمي جدید که زمان و تلاش چشم‌گیرِ بسیاری را می‌طلبد. من این کتاب را بخشي از تلاشی می‌دانم در جهت نابودی بوته‌های این جنگل بسیار انبوه که از نظر سازمانی کاملاً تعریف ‌شده و سد راه دید ما است.


• نام کتاب: علوم اجتماعی نیندیشیدنی؛ محدودیت‌های پارادایم‌های قرن نوزدهمی
• این کتاب ترجمه‌ای است از:
:Unthinking Social Science
The Limits of Nineteenth-Century Paradigms

Immanuel Maurice Wallerstein
Polity Press / 1991
• نویسنده: امانوئل والرشتاین
• مترجم: احمد نادری
• چاپ اول: بهار ۱۳۹۵
• تعداد صفحات: ۴۰۰ ص
• شمارگان: ۵۰۰ نسخه
• قیمت پشت جلد: ۲۷,۵۰۰ تومان


فهرست:
• مقدمۀ مترجم
• مقدمهٔ نویسنده
• بخش اول: علوم اجتماعی از پیدایش تا انشعاب
• بخش دوم: مفهوم توسعه
• بخش سوم: مفاهیم زمان و فضا
• بخش چهارم: بازبینی مارکس
• بخش پنجم: بازبینی برودل
• بخش ششم: تحلیل نظام‌های جهانی به‌مثابهٔ موضوعی نیندیشیدنی
• منابع
• نمایه


برای خرید اینترنتی اینجا کلیک کنید.

کد مطلب: 7939