سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ ۱۶:۴۴
 
این كتاب بررسی‌ای دربارۀ مسئلۀ روش است. استدلال كتاب این است كه روش در علوم اجتماعی (و نیز علوم طبیعی) به‌واسطۀ مجموعه‌ای از چشم‌بندی‌های قرن نوزدهمی و یا حتی قرن هفدهمیِ اروپایی ـ آمریكایی‌ها ایجاد شده است. بنابراین روش در فهم و ارائۀ خود دچار اشتباه است. در این كتاب نشان دادم كه روشْ مجموعه‌ای كم و بیش موفق از روندهای گزارش‌دهی دربارۀ واقعیتِ مفروض نیست. بلكه اثرگذار است. روشْ ترتیبات و نحوۀ گردآوری چیزها ــ‌و تلقی از ترتیبات آن چیزهاـ را تولید می‌كند كه می‌توانستند به صورت دیگری نیز باشند. اما چگونه به چنین چیزی بیندیشیم؟ در این كتاب، كوشیده‌ام تا مجموعه‌ای از واژگان برای فكر كردن دربارۀ روش، عملكرد و كاركرد آن را تولید كنم.
تخمین زمان مطالعه : ۲ دقيقه
 

این كتاب بررسی‌ای در مسئله روش است. استدلال كتاب این است كه روش در علوم اجتماعی (و نیز علوم طبیعی) به واسطه مجموعه‌ای از چشم‌بندی‌ها قرن نوزدهمی و یا حتی قرن هفدهمی اروپایی ـ آمریكایی‌ها ایجاد شده است. بنابراین روش در فهم و ارائه خود دچار اشتباه است. من در این كتاب نشان دادم كه روشْ مجموعه‌ای كم و بیش موفق از روندهای گزارشدهی دربارۀ واقعیت مفروض نیست. بلكه اثرگذار است. روش به تولید واقعیت كمك می‌كند. روش چنین كاری را آزادانه و دل‌بخواهانه انجام نمی‌دهد. روشْ ترتیبات و نحوۀ گردآوری چیزها ــ‌و تلقی از ترتیبات آن چیزهاـ را تولید می‌كند كه می‌توانستند به صورت دیگری نیز باشند. اما چگونه به چنین چیزی بیاندیشیم؟ چگونه از این ایده، كه روش مجموعه‌ای تكنیكی (یا اخلاقیاتی خاص) از روندهاست كه باید به شیوه‌ای كاملاً مشخص به كار گرفته شود، نجات یابیم؟ چگونه از قانون‌گذاری‌هایی كه در كتابهای درسی درباره روش می‌شود نجات یابیم؟ چگونه از تلقی‌های كامل شده و بسته‌شده موجود از روش خلاص شویم؟ چگونه از قطعیت‌های بدون تردید متافیزیكی اروپایی ـ آمریكایی فاصله بگیریم؟ در این كتاب من كوشیده‌ام تا مجموعه‌ای از واژگان برای فكر كردن دربارۀ روش، عملكرد و كاركرد آن را تولید كنم. با پیروی از نویسندگانی در تاریخ، فلسفه و جامعه‌شناسی علم من مفهوم «روش» را توسعه داده‌ام، به‌حدی كه نه‌تنها شامل آنچه اكنون به شكل متن‌ها و تولید آنهاست بشود، بلكه شامل سرزمین‌ِ منشاء‌ها و پشتیبانی‌های مخفی آنها نیز بشود.


• نام کتاب: در جست‌وجوی روش؛ سردرگمی در پژوهش علوم اجتماعی
• این کتاب ترجمه‌ای است از:
:After Method
Mess in Social Science research
John Law
Routledge / 2004
• نویسنده: جان لو
• مترجم: سید مجتبی عزیزی
• چاپ اول: بهار ۱۳۹۵
• تعداد صفحات: ۲۸۸ ص
• شمارگان: ۵۰۰ نسخه
• قیمت پشت جلد: ۲۱ هزار تومان


فهرست:
• مقدمۀ مترجم
• تقدیر و تشکر
• فصل اول: درآمدی بر: در جست‌وجوی روش
• فصل دوم: فعالیت‌های علمی
• فصل سوم: جهان‌های چندگانه
• فصل چهارم: نتایج سیّال
• فصل پنجم: موضوعات گریزان
• فصل ششم: شکل‌های نامتعارف
• فصل هفتم: تصور و روایت
• فصل هشتم: جمع‌بندی: سیاست هستی‌شناختی و پس از آن
• پی‌نوشت‌ها
• منابع
• نمایه


► برای خرید این کتاب اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب: 7940