ترجمان - پربيننده ترين عناوين تاریخ‌وسیاست http://tarjomaan.com/politics_and_history Sat, 18 Mar 2017 14:14:43 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://tarjomaan.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری ترجمان http://tarjomaan.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری ترجمان آزاد است. Sat, 18 Mar 2017 14:14:43 GMT تاریخ‌وسیاست 60 گزیده‌های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ حقوق http://tarjomaan.com/vdce.o8vbjh8xx9bij.html آنچه می‌خوانید:‌ آیا حقوق رشته‌ای خسته‌کننده است؟، مجازات در عدالت کیفریِ مدرن چه جایگاهی دارد؟، در زندان‌های دنیا چه می‌گذرد؟، کودک‌سرباز؛ قربانی یا سلحشور، آیا بزرگ‌سالی سن مشخصی دارد؟، عالی‌جناب پازنر، هیولای حقوق‌دان، حقوق بشر بدون تکالیفْ شکست می‌خورد، سقراط چگونه شهروندی بود؟، دانشجویان حقوق برای موفقیت به چه مهارت‌هایی نیاز دارند؟ و وقتی قانونْ دیگر معادل عدالت نیست. ]]> ویژه‌نامه‌های ترجمان تاریخ‌وسیاست Fri, 17 Mar 2017 04:30:00 GMT http://tarjomaan.com/vdce.o8vbjh8xx9bij.html گزیده‌های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ سیاست http://tarjomaan.com/vdcg.797rak9w3pr4a.html آنچه می‌خوانید: داعش مثل گوگل، شعبه‌ای از تمدن جهانی است، کدام نظام سیاسیْ «خوش‌بختی» بیشتری ایجاد می‌کند؟، آیا هانا آرنت صهیونیست بود؟، چرا انتخابات‌ برای دموکراسی بد است؟، آمریکای ترامپ، آمریکای «جانگوی زنجیرگسسته» نیست، کتانی‌‌‌ها همیشه کفش‌‌‌هایی سیاسی بوده‌‌‌اند،‌آیا گوگل‌مپس طرف‌دار رژیم صهیونیستی است؟، آیا فیس‌بوک طرف‌د‌ار ترامپ بود؟، ژورنالیسم زرد، رئیس‌جمهور نارنجی و جایی که چپ‌ و راست به هم می‌رسند: انکار. ]]> ویژه‌نامه‌های ترجمان تاریخ‌وسیاست Sat, 18 Mar 2017 09:10:24 GMT http://tarjomaan.com/vdcg.797rak9w3pr4a.html