ترجمان - پربيننده ترين عناوين تاریخ‌وسیاست http://tarjomaan.com/politics_and_history Mon, 19 Feb 2018 11:26:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://tarjomaan.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری ترجمان http://tarjomaan.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری ترجمان آزاد است. Mon, 19 Feb 2018 11:26:04 GMT تاریخ‌وسیاست 60 مارک لیلا: لیبرالی که در جناح چپ دشمنان بیشتری دارد تا در جناح راست http://tarjomaan.com/neveshtar/8876/ مارک لیلا، اکثر دوران حیاتِ چهل‌سالۀ خود در دنیای آکادمیک را با احترام گذرانده بود. اما وقتی در نوامبر ۲۰۱۶ مقاله‌ای در نقد سیاست‌های هویتی لیبرال در آمریکا نوشت ناگهان وارد یک باشگاه مشت‌زنی فکری شد. او در مصاحبه‌ای گفت توییترش مثل یک «حمام اسید» شده بود که چپ‌گرایان آنجا مشت‌ومالش می‌دادند. لیلا استدلالش در آن مقاله را با چاپ کتاب تازه‌ای ادامه داد. کتابی که مثل همان مقاله مخالفان و موافق خاص خود را دارد. ]]> الیور کانروی تاریخ‌وسیاست Sun, 18 Feb 2018 04:44:27 GMT http://tarjomaan.com/neveshtar/8876/