ترجمان - پربيننده ترين عناوين علم‌وفلسفه http://tarjomaan.com/philosophy_and_science Tue, 26 Sep 2017 09:13:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://tarjomaan.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری ترجمان http://tarjomaan.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری ترجمان آزاد است. Tue, 26 Sep 2017 09:13:56 GMT علم‌وفلسفه 60 دکارت مشهورترین فکرش را از یک زن وام گرفته بود http://tarjomaan.com/vdcd.n0j2yt09na26y.html دکارت مشهور است به فیلسوف بنیان‌گذار. پدرِ فلسفۀ مدرن. کسی که افکاری کاملاً متمایز از هم‌عصران خود پرورید و پایۀ فکر جدید را ساخت. اما این تصویر از دکارت، ده‌ها سال پس از مرگ او ساخته شده است. در زمان دکارت کسی او را متفکری یکسره متفاوت نمی‌دانست. او تحت تأثیر متفکران عصر خود بود و شاید بیش از همه، وام‌دار راهبه‌ای عارف به نام ترزا که نوشته‌هایش در آن دوران بسیار محبوب بودند. ]]> اولیویا گلدهیل علم‌وفلسفه Tue, 26 Sep 2017 05:06:10 GMT http://tarjomaan.com/vdcd.n0j2yt09na26y.html