ادموند فِلپس
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
آیا افول اقتصادهای غربی شکستِ علم اقتصاد است؟
۱۶ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۸

آیا افول اقتصادهای غربی شکستِ علم اقتصاد است؟

مشکل اقتصادهای غربی چیست؟ اصلاً مشکل اقتصاد چیست؟ بستگی دارد به اینکه دربارۀ خیر حرف بزنیم یا دربارۀ عدالت. گروهی از اقتصاددانان عصر فعلی را عصرِ طلایی نابرابریِ می‌دانند. برخی از آن‌ها با اخذِ نگاهِ فایده‌گرایانۀ بنتام، بازتوزیع درآمد را توصیه می‌کنند و بعضی دیگر به آثار جان رالز، علاقه نشان می‌دهند....