جاکوب فیلیپس
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
آیا عمل تروریستی می‌تواند مجاز باشد؟
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۵

آیا عمل تروریستی می‌تواند مجاز باشد؟

آن شونکن بکر، در کتابِ «تروریسم، جستاری فلسفی»، تروریسم را فقط به‌عنوان یکی از اقسام متعدد خشونت سیاسی شناسایی می‌کند. به‌نظر او تروریسم نه از حیث اخلاقی از جنگ بدتر است و نه همواره نادرست. او فاصلۀ میان تاملی فلسفی بر واژۀ تروریسم و کاربرد عامیانه آن را می‌کاود.