کارل سدرستورم
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
نسخهٔ صوتی: «بد‌بختی‌ فقرا نتیجۀ ناتوانی‌ خودشان است؟»
۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۴

نسخهٔ صوتی: «بد‌بختی‌ فقرا نتیجۀ ناتوانی‌ خودشان است؟»

وقتی سیاستمداران می‌گویند دلشان می‌خواهد مردم خوشبخت باشند، بیشتر از اینکه خوشحال شویم، باید بترسیم. خوشبختی وقتی بدون توجه به مسائلِ اخلاقی بنیادینی مثلِ اخلاق و برابری و مراقبت مطرح ‌شود، خیلی زود به سرزنش‌نامه‌ای علیهِ فقرا تبدیل می‌شود.

 
بد‌بختی‌ فقرا نتیجۀ ناتوانی‌ خودشان است؟
۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۱

بد‌بختی‌ فقرا نتیجۀ ناتوانی‌ خودشان است؟

وقتی سیاستمداران می‌گویند دلشان می‌خواهد مردم خوشبخت باشند، بیشتر از اینکه خوشحال شویم، باید بترسیم. خوشبختی وقتی بدون توجه به مسائلِ اخلاقی بنیادینی مثلِ اخلاق و برابری و مراقبت مطرح ‌شود، خیلی زود به سرزنش‌نامه‌ای علیهِ فقرا تبدیل می‌شود.