هیو بردین
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تصویر حضرت عیسی در آغوش مادر اثر دوشو، نقاش اهل سیه‌نای ایتالیا. ۱۳۰۸ میلادی
۱۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۱

نظریۀ هنر قرون وسطا

دورۀ «قرون وسطا» در روم غربی را به‌طور کلی می‌توان به ۹ قرن، میان سال‌های ۶۰۰ تا ۱۴۰۰، تعریف کرد. با ‌وجود این، تا اواخر قرن هشتم، نظریۀ هنر قرون وسطا به‌طور جدی آغاز نشد؛ یعنی هنگامی ‌که اندیشمندان کارولِنژی برای نخستین‌بار در قرون وسطای غرب، بررسی مفصلی را از طبیعت و نقش هنرهای دیداری آغاز کردند.