هانا آرنت
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
ما پناهندگان
۲۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۱

ما پناهندگان

هانا آرنت این نوشتار را در ۱۹۴۳ منتشر کرد، زمانی که با یهودیانِ آلمانی، در فرانسه و آمریکا همان‌طوری رفتار می‌شد که در آلمان رفتار شده بود. آرنت از منظر یک یهودیِ آواره و پناهنده نوشته است، اما چه تفاوتی می‌کند اگر امروز با گسترشِ دوبارۀ بحرانِ مهاجرت، آن‌را از منظر یک عراقی، سوری یا فلسطینی بخوانیم....