سسیل فابر
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
نیروهای کرد علیه داعش.
۲۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۰

در عصر داعش، می‌توانیم از «جنگ مشروع» صحبت کنیم؟

نظریۀ سنتی می‌گوید جنگ مشروع باید در دفاع از وطن باشد حال آنکه اغلب جنگ‌های مدرن نامتقارن یا داخلی هستند و نیروهای نظامی یا خود را در میان غیرنظامیان پنهان می‌کنند یا تظاهر به غیرنظامی بودن می‌کنند. از همین رو، برخی از نظریه‌پردازان مدرن ممانعت شدید از حمله به غیرنظامیان را به باد پرسش گرفته‌اند.