یاسر خوشنویس
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
نمایی ماندگار از ۲۰۰۱: یک ادیسه فضایی اثر استنلی کوبریک که با موضوعاتی از قبیل تکامل بشر، تکنولوژی، هوش مصنوعی و... سر و کار دارد.
۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۰

درآمدی بر پروندۀ فلسفۀ تکنولوژی

فلسفۀ تکنولوژی به لحاظ تاریخی در پس انبوه مکتوبات در حوزۀ فلسفۀ علم از یک سو و اندیشه‌های فرهنگی و اجتماعی دربارۀ تکنولوژی از سوی دیگر، تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.

 
فرصتی برای بازاندیشی دربارۀ فلسفۀ تحلیلی
۲۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۱

فرصتی برای بازاندیشی دربارۀ فلسفۀ تحلیلی

فلسفۀ تحلیلی تاریخی بیش از صد سال را پشت سر گذاشته است اما هنوز تلاش کافی برای روشن کردن ابعاد این گرایش فلسفی و خصوصیات متمایزکنندۀ آن صورت نگرفته است.