شش ارزش مشترک

نسخۀ‌ صوتی: نقطۀ اشتراکی که با دشمن خونی‌تان دارید

به جای بیزاری از عقاید دیگران، بهتر است دربارۀ منشأ باورهایمان بیشتر بیاموزیم

We Are Not Divided , 16 بهمن 1399 ساعت 8:06

مولف : دیوید برن

مترجم : آرزو صحیحی

در دنیای پرحرف امروز، زیاد پیش می‌آید که حرفی به گوشمان بخورد و با خودمان بگوییم: «خدایا، چطور ممکن است کسی چنین عقیده‌ای داشته باشد؟» با آدم‌هایی رو‌به‌رو می‌شویم که باورهایشان باعث خشم، تأسف یا خنده‌مان می‌شود و فکر می‌کنیم با آن‌ها ذره‌ای اشتراک نداریم. بااین‌حال، جاناتان هایت، روان‌شناس مشهور آمریکایی، در یکی از مطالعاتش، به حقیقتی جالب‌توجه رسید: باورهای ما، هر چه باشند، در نهایت به شش ارزش اصلی منتهی می‌شوند که همۀ انسان‌ها قبولشان دارند، اما وزن متفاوتی به آن‌ها می‌دهند.


آنچه در این نوبت گوش می‌کنید نسخهٔ صوتی نوشتاری است از دیوید برن که پیش از این با عنوانِ «نقطۀ اشتراکی که با دشمن خونی‌تان دارید» منتشر شده است. نوشتار این نسخۀ صوتی را اینجا بخوانید.

مانند بسیاری از مردم، من هم هرازگاهی می‌شنوم دیگران از ارزش‌ها و باورهایی جانب‌داری می‌کنند که با باورهای من ناسازگارند. جوان‌تر که بودم این موضوع را درک نمی‌کردم. بسیاری از این باورها و سوگیری‌ها در دید من غیرمنطقی بودند. چه‌طور ممکن است مردم به چنین چیزهای احمقانه‌ای باور داشته باشند؟ اما هر چه بیشتر خواندم، سفر کردم و آدم‌های بیشتری دیدم، فهمیدم که ارزش‌ها و باورهایی که شاید برای من غریبه باشند، برای دیگران اغلب به دردی می‌خورند.

فایل صوتی نوشتار «نقطۀ اشتراکی که با دشمن خونی‌تان دارید» را گوش کنید.


کد مطلب: 10094

آدرس مطلب: https://tarjomaan.com/sound/10094/

ترجمان
  https://tarjomaan.com