چهارشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۶ ۱۶:۱۶
 
مخاطبان این کتاب هم نظریه‌پردازان اجتماعی و هم متألهان‌اند. تلاش من آن است که به نظریه‌پردازان اجتماعی امکان ابطال شکاکانۀ نظریۀ اجتماعی مدرن سکولار را از چشم‌اندازی مغایر با آن، در این مورد چشم‌انداز مسیحیت، نشان دهم. سعی من اثبات این خواهد بود که مهم‌ترین فرض‌های حاکم بر چنین نظریه‌ای مبتنی بر اصلاح یا رد مواضع مسیحیت ارتدکس است. خواهم گفت که این تغییرجهات فکری بنیادی به‌لحاظ عقلانی دست‌بالا همان‌قدر «توجیه‌پذیر»ند که خود مواضع مسیحیت.
تخمین زمان مطالعه : ۲ دقيقه
 

وضعیت تأثرآور الهیات مدرن تواضعِ کاذب آن است. این امر برای الهیات باید یک بیماری مهلک باشد، زیرا به‌محض آنکه الهیات ادعایش مبنی بر فراگفتار بودن را رها کند، دیگر نمی‌تواند کلام خدای خالق را به زبان آورد، بلکه مجبور است به آوای غیبی بتی متناهی، ازجمله دانش‌پژوهشی تاریخی، روان‌شناسی انسان‌گرایانه یا فلسفۀ استعلایی تبدیل شود. اگر الهیات دیگر در صدد تعیین جایگاه، مشروط کردن یا انتقاد از گفتارهای دیگر نباشد، آنگاه ناگزیر این گفتارها جایگاه الهیات را تعیین خواهند کرد، زیرا ضرورت یک منطق غایی سامان‌دهنده (همان‌طورکه در بخش چهارم خواهم گفت) ازمیان‌رفتنی نیست. الهیاتی که «جایگاهش» را عقل سکولار «تعیین کند» دچار دو شکل ویژۀ محدودیت خواهد شد: یا آن است که به‌نحوی شرک‌آمیز شناخت خداوند را با حوزۀ درونی و ذاتی خاصی از شناخت _«علل غایی» کیهان‌شناختی یا نیازهای «غایی» روان‌شناختی و سوبژکتیو_ پیوند می‌دهد؛ یا در غیر این صورت، منحصر می‌شود به اشاراتی چند درباب اعتلایی ماورای تصور، که به‌این‌ترتیب کارکرد آن تأیید منفی ایدۀ مشکوک یک قلمرو سکولار مستقل است که برای فهم عقلانی از وضوح کامل برخوردار است.


الهیات و نظریۀ اجتماعی: فراسوی عقل سکولار
:Theology and Social Theory
Beyond Secular Reason

• نویسنده: جان میلبنک
• مترجمان: شهناز مسمی‌پرست، شهرزاد قانونی
• ویراستۀ ایرج قانونی
• چاپ اول: بهار ۱۳۹۶
• تعداد صفحات: ۷۸۴ ص
• شمارگان: ۵۰۰ نسخه
• قیمت پشت جلد: ۶۲.۰۰۰ تومان

 
 


فهرست:
• یادداشت ناشر
• دیباچۀ ویراست دوم: میان لیبرالیسم و پوزیتیویسم
• مقدمه
• بخش اول: الهیات و لیبرالیسم
۱) الهیات سیاسی و علم جدید سیاست
۲) اقتصاد سیاسی به‌مثابۀ عدل الهی (تئودیسه) و علم مسابقه و قدرت
• بخش دوم: الهیات و پوزیتیویسم
۳) جامعه‌شناسی یک: از مالبرانش تا دورکیم
۴) جامعه‌شناسی دو: از کانت تا وبر
۵) نظارت بر امر متعالی: نقدی بر جامعه‌شناسی دین
• بخش سوم: الهیات و دیالکتیک
۶) در دفاع و رد هگل
۷) در دفاع و رد مارکس
۸) تأسیس امر ماوراءطبیعی: الهیات سیاسی و رهایی در زمینۀ اندیشۀ کاتولیکی مدرن
• بخش چهارم: الهیات و تفاوت
۹) علم، قدرت و واقعیت
۱۰) خشونت هستی‌شناختی یا معضلِ پست‌مدرن
۱۱) تفاوتِ فضیلت، فضیلتِ تفاوت
۱۲) شهر دیگر: الهیات به‌مثابۀ علم اجتماعی
• نمایه


► برای خرید این کتاب اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب: 8647
 


 
محمدحسین سرامد
United States
۱۳۹۶-۰۶-۲۱ ۱۴:۱۳:۵۳
درود.
آیا در کابل امکان تهیه این کتاب هست؟ (2398)
سلام. نه متاسفانه. باید از دوستانتان بخواهید تا از ایران برایتان تهیه کنند.