يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۵۵
 
تصویر ما از انسان از همان اولین قدمِ خلقت با خانواده عجین است. آدم و همسرش حوا، در روایت ادیان ابراهیمی، اولین خانوادۀ انسانی را در باغ عدن تشکیل داده‌‌اند و خانواده برای دوره‌‌ای بس طولانی از تاریخ بشر مهم‌‌ترین واحد فرافردی زندگیِ بشری بوده است. برای جامعه‌‌شناسی نیز، از همان ابتدای تأسیس تا امروز، خانواده موضوعی کانونی بوده است و همچنان نیز، بسیار پویا و بالنده است. این مجموعه مقالات خود شاهدی است بر دیدگاه‌‌ها، مسائل و موضوعاتی که تازه دارند جای پای خود را در دایرۀ جامعه‌‌شناسی خانواده باز می‌‌کنند. در این مجموعه، هشت مقاله ارائه شده است که ، به جز یکی از آن‌‌ها، همگی از ویراست ۲۰۱۴ راهنمای بلک‌‌ول برای جامعه‌‌شناسی خانواده‌‌ها ا نتخاب شده‌‌اند.
تخمین زمان مطالعه : ۳ دقيقه
 

در این مجموعه، هشت مقاله ارائه شده است که، به‌‌جز یکی از آن‌‌ها، همگی از ویراست ۲۰۱۴ راهنمای بلک‌‌ول برای جامعه‌‌شناسی خانواده‌‌ها ، انتخاب شده‌‌اند. تنها یک مقاله، یعنی «دین، عشق رمانتیک و خانواده»، از ویراست ۲۰۰۴ همین کتاب انتخاب شده است. این تک‌‌مقاله را اولاً به دلیل اهمیت برایان ترنر در جامعه‌‌شناسی دین و ثانیاً به‌‌علت قرابتِ بیشتر آن به فضای دیگر مقالات ارائه‌‌شده در این مجموعه برگزیده‌‌ایم. توضیح آنکه مقالۀ اختصاص‌‌یافته به دین و خانواده در ویراست ۲۰۱۴ عمدتاً رویکردی آماری را در پیش گرفته است، اما ترنر روایتی تاریخی-تطبیقی به این مسئله داشته است. مسئلۀ دیگری که باید دربارۀ آن توضیح دهیم دلیل انتخاب این هشت مقاله و کنارگذاشتن دیگر مقالات این مجموعۀ پرحجم است. در درجۀ اول، این گزینش با توجه به سطح تحلیل مقالات انجام شده است. مشخصاً مقالاتی که دربارۀ خانواده در یک حیطۀ جغرافیایی محدود نوشته شده بودند کنار گذاشته شده‌‌اند؛ در مقابل، تلاش کرده‌‌ایم مقالاتی را برگزینیم که به‌‌نوعی دیدی جهانی به خواننده ارائه می‌‌دهند، حال یا با تکیه بر موضوعی که فی‌‌نفسه برای همۀ مردم دنیا مطرح است، مانند باروری مساعدتی، یا با مقالاتی که بحث خود را در سطح جهانی دنبال کرده‌‌اند. دیگر راهنمای ما در این گزینشگری شیوۀ انتخابیِ نویسنده در نگارش مقاله بوده است. بدون آنکه بخواهیم از اهمیت بسیار بالای محاسبات و مطالعات آماری در حوزۀ جامعه‌‌شناسی خانواده بکاهیم، تلاش کرده‌‌ایم تا مقالاتی را برگزینیم که رویکرد روایی‌‌تری در ارائۀ بحث خود داشته‌‌اند. نکتۀ شایان توجهِ دیگر نسبتِ این مقالات با دیگر منابعِ جامعه‌‌شناسی خانواده در زبان فارسی است. اکثر این مقالات یا در حیطۀ موضوعیِ مورد مطالعه‌‌شان در زبان فارسی بی‌‌سابقه‌‌اند، مانند مقالۀ «خانوادۀ کودک»، یا آنکه جمع‌‌بندی و مرور تازه‌‌ای دربارۀ این موضوع داشته‌‌اند، مانند مقالۀ «نظام‌‌های خانواده در جهان». نبود فاصلۀ زمانی طولانی بین سال نوشته‌‌شدن آن‌‌ها با ترجمه‌‌شان نیز باعث شده است تا شرایطِ محیطیِ امروزِ ما را به‌‌خوبی پوشش داده باشند.


فهرست

• مقالۀ اول: نظام‌های خانواده در دنیا: آیا این نظام‌ها هم‌گرا شده‌اند؟ - نوشتۀ گوران تربون
• مقالۀ دوم: سیاست‌گذاری عمومی و خانواده‌ها - نوشتۀ پرنیلا تنبرگر و وندی سیگل‌راشتون
• مقالۀسوم: خانواده‌های فراملی - نوشتۀ لورتا بالداسار، ماجلا کیلکی، لورا مرلا و رائلن وایلدینگ
• مقالۀ چهارم: دین، عشق رمانتیک و خانواده - نوشتۀ برایان اس. ترنر
• مقالۀ پنجم: خانوادۀ کودک: چشم‌اندازی کودک‌محور - نوشتۀ ژاکلین اسکات
• مقالۀ ششم: پدران و پدری - نوشتۀ کوین ام. رُی
• مقالۀ هفتم: باروری مساعدتی، فناوری‌های ژنتیک و ژنومیک، و زندگی خانوادگی - نوشتۀ مارتین ریچاردز
• مقالۀ هشتم: آشوب جهانی عشق: پیش به‌سوی چرخش جهان‌شهری در جامعه‌شناسی عشق و خانواده - نوشتۀ اولریش بک و الیزابت بک‌گرنشایم

برای خرید این کتاب اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب: 8841