کارل سدرستورم
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تصویرساز: کادیر نلسون.
۱۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۳

خاطرات مادرها چگونه از من پدر بهتری ساخت؟

پدرها اغلب حوصلۀ بچه‌داری ندارند. آنچه از دوران کودکیِ فرزند به یادشان می‌ماند عموماً چرت‌های بریده‌بریدۀ شبانه و کمبود وقت و پول است. آن‌ها دربارۀ پدربودن چندان صحبت نمی‌کنند و آن را جدا از دیگر تجربه‌های زندگی خود می‌فهمند. حتی بیشترشان احساس نمی‌کنند در پدری‌کردن برای فرزند باید از الگویی خاص سرمشق ...

 
نسخهٔ صوتی: «بد‌بختی‌ فقرا نتیجۀ ناتوانی‌ خودشان است؟»
۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۴

نسخهٔ صوتی: «بد‌بختی‌ فقرا نتیجۀ ناتوانی‌ خودشان است؟»

وقتی سیاستمداران می‌گویند دلشان می‌خواهد مردم خوشبخت باشند، بیشتر از اینکه خوشحال شویم، باید بترسیم. خوشبختی وقتی بدون توجه به مسائلِ اخلاقی بنیادینی مثلِ اخلاق و برابری و مراقبت مطرح ‌شود، خیلی زود به سرزنش‌نامه‌ای علیهِ فقرا تبدیل می‌شود.

 
بد‌بختی‌ فقرا نتیجۀ ناتوانی‌ خودشان است؟
۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۱

بد‌بختی‌ فقرا نتیجۀ ناتوانی‌ خودشان است؟

وقتی سیاستمداران می‌گویند دلشان می‌خواهد مردم خوشبخت باشند، بیشتر از اینکه خوشحال شویم، باید بترسیم. خوشبختی وقتی بدون توجه به مسائلِ اخلاقی بنیادینی مثلِ اخلاق و برابری و مراقبت مطرح ‌شود، خیلی زود به سرزنش‌نامه‌ای علیهِ فقرا تبدیل می‌شود.