ینس رودگرن
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
راست راديکال چيست؟ يک مقدمه
۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۹

راست راديکال چيست؟ يک مقدمه

صحنۀ سیاست در بسیاری از جوامع غربی در سال‌های اخیر تغییر کرده است. گویی چرخش بزرگی از دغدغه‌های اقتصادی به سمت دغدغه‌های هویتی و فرهنگی رخ داده است. جوانان بیش از آنکه نگران مالیات و بازتوزیع منابع باشند، به این فکر می‌کنند که ما کیستیم؟ و چه اتفاقی دارد برای هویت و ارزش‌هایمان می‌افتد؟ ینس رودگرن جامعه‌شناس ...