بن ویر
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
ویتگنشتاین، مدرنیته و نقد مدرنیسم
۲۲ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۳۰

ویتگنشتاین، مدرنیته و نقد مدرنیسم

هدف بن ویر، کاوش حد و مرزی است که در حیطۀ آن، «رسالۀ منطقی‌-فلسفی» را می‌توان در نسبت با مباحث فرهنگی و زیبا‌شناختی مدرنیته و مدرنیسم، درک کرد.