کارینا چوکانو
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
از دید خردگرایان، پشیمانی، مثل پذیرش این احتمال هولناک است که شکست به‌اندازۀ واژگون‌شدن لیوان آب آسان است.
۱۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۱۴

چرا پشیمانی عنصری اساسی برای زندگی است؟

بسیار می‌شنویم که گذشته را رها کن: «گذشته‌ها گذشته»؛ «همینه که هست»؛ «آب رفته به جوی باز نمی‌گردد»؛ بهترین کار این است که با گذشته، رفتاری مثل یک گنجۀ لبریز داشته باشیم: درش را ببند و به حال خودش رها کن. کارینا چوکانو می‌گوید در در فرهنگ ما پشیمانی نشانۀ ضعف و شکست است و مردم احساس می‌کنند که برای ماندن ...