پیتر بلوم
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
برای دریافت قرص‌هایتان صف بکشید. اثر لوییز دیوید گونزالس
۲۴ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۲۳

سندروم خوشبختی

دل‌مشغولیِ بیمارگونه به سلامت و خوشبختی نشانۀ عصر ماست. افراد برای سرنوشت خود مسئول‌اند و این وظیفه آنان را مجبور می‌سازد تا خود را بهتر کنند. و اگر موفق نشوند، باید خود و نه اوضاع اجتماعیشان را مقصر بدانند. چگونه چنین اعتقادی به خوشبختی که ظاهراً بی‌ضرر به نظر می‌رسد، بر هویتِ ما تأثیر می‌گذارد؟