ربکا آنین
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
چه می‌شد اگر...؟
۶ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۱

چه می‌شد اگر...؟

چه می‌شد اگر هیتلر جنگ جهانی را به راه نمی‌انداخت؟ چه می‌شد اگر ژاپن ایالات متحده را اشغال می‌کرد؟ چه می‌شد اگر کسی هواپیما را اختراع نمی‌کرد؟ خلافِ واقع‌ْها، هم همدم نویسندگان داستان‌های علمی‌تخیلی‌اند و هم همراهِ میهمانی‌روهای وراج. اما اگر سنجیده آن‌ها را طراحی کنیم درس‌های مهمی دربارۀ تاریخ به ما ...