جیمز سوروکی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
بهتر است بگذارید شیطان بر جلسه‏‌هایتان ریاست کند
۲۹ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۱۰

بهتر است بگذارید شیطان بر جلسه‏‌هایتان ریاست کند

گرچه «جلسۀ اداری» پدیدۀ نسبتاً جدیدی است، انسان‏ها از دیرباز برای اخذ تصمیمات خود گردِ هم آمده‏اند و شعرا و نویسندگان اَعمال آن‌ها را در آثارشان نقل کرده‏اند. ایلیاد، یکی از پایه‏های ادب غرب، با جلسه آغاز می‏شود. هومر چنان به‌دقت رفتار آدم‏ها در جلسات را نشان می‏دهد که بزرگان مدیریتِ امروز به گَرد پای ...