پیتر ون‌اینواگن
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
یک شیء در چه صورتی جزء شیء دیگری است؟
۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۱

یک شیء در چه صورتی جزء شیء دیگری است؟

کشتی معروف تسئوس را در نظر بگیرید. فرض کنید برای تعمیر این کشتی برخی از اجزاء آن را برمی‌دارند و با چیزهای دیگری جایگزین می‌کنند، به نحوی که در طول زمان تمام اجزاء آن جایگزین شده است. فرد دیگری با همان اجزاءِ کهنهٔ کشتیِ اولیه، کشتی دیگری، دقیقاً شبیه کشتیِ اولیه می‌سازد. حال پرسش این است که کشتی تسئوس ...