یحیی شعبانی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تحلیل حواس و رابطۀ امر فیزیکی با امر روانی
۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۳

تحلیل حواس و رابطۀ امر فیزیکی با امر روانی

نتایج درخشان علم فیزیک در دورۀ مدرن، تنها محدود به حوزۀ فیزیک نیست، بلکه علوم دیگری را نیزدر بر می‌گیرد. اما فیزیک، با وجود پیشرفت قابل توجه، تنها بخشی از بدنۀ مشترک و بزرگ‌تر دانش است و با ابزارهای فکریِ محدودش -که برای اهداف و مقاصد محدود و خاصی ایجاد شده است- قادر به پرداختن به تمامی موضوعاتِ محوریِ ...