عارف احمد
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
سول کریپکی.
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۴

سول کریپکی می‌پرسد: «کلمات چگونه به موجودات گره می‌خورند؟»

کلمه‌ای را می‌شنویم و به‌جای اینکه توجهمان به خود آن کلمه جلب شود، متوجه اشیایی بیرون از آن می‌شویم، آن هم نه به‌شکلی دلبخواهی، بلکه به‌شیوه‌ای ضروری و قاعده‌مند. چنین رویدادی را چگونه می‌شود به‌نحوی فلسفی فهمید؟ سول کریپکی یکی از برجسته‌ترین فیلسوفانِ زنده‌ای است که درحال‌حاضر به این پرسش فلسفی پرداخته....